Menu

Voorbeelden uitnodiging voor sollicitatiegesprek

Voorbeeld 1

Geachte heer Janssen,

Met interesse hebben wij kennis genomen van uw brief van jl. en wij willen graag nader kennis met u maken. Wij nodigen u uit op om 10:00 uur.U heeft dan een gesprek met Edward Kersten, hoofd facilitaire dienst en Sabine Davids, afdeling personeel.

Indien de datum of het tijdstip u niet schikt kunt u contact opnemen met ondergetekende, telefoonnummer 012-3456789. Wij zien uw bezoek met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Double X BV

Maud de Vries
Hoofd Personeel en Organisatie

Voorbeeld 2

Geachte mevrouw Hooghout,

Hartelijk bedankt voor uw brief van jl. Bij dezen willen wij u graag uitnodigen voor een oriënterend gesprek op om 9:00 uur aan de Baanseweg 4, Wervingsdorp.

U heeft een gesprek met Femke van Dreumel, personeelsfunctionaris en ondergetekende.

Mocht u verhinderd zijn op genoemde datum en tijdstip, wilt u dan zo vriendelijk zijn contact op te nemen met mevrouw Van Dreumel, 012-3456789 voor het maken van een andere afspraak.

Bijgevoegd treft u de routebeschrijving naar Diever BV aan. De door u gemaakte reiskosten kunt u op basis van openbaar vervoer 2e klasse declareren.


Met de meeste hoogachting,
Diever BV


MJP. Diever
Directie

Bijlage: Routebeschrijving

Voorbeeldzinnen

Inleidende alinea

 • Bedankt voor uw sollicitatie naar de functie van [functienaam].
 • Hartelijk bedankt voor uw brief van [datum].
 • Met interesse hebben wij kennis genomen van uw brief van [datum] jl. en wij willen graag nader kennis met u maken.
 • In antwoord op uw sollicitatie van [datum] nodigen wij u hierbij graag uit voor een gesprek.
 • Zoals afgesproken tijdens ons telefoongesprek op [datum] bevestig ik hierbij de afspraak voor een sollicitatiegesprek.
 • In navolging op het sollicitatiegesprek van [datum] willen wij u graag uitnodigen voor een tweede gesprek.
 • [datum] hebben wij met u een sollicitatiegesprek gevoerd over de beschikbare functie van [functie] in ons bedrijf.

Verklarende alinea

 • Na het lezen van uw brief zijn wij geïnteresseerd geraakt in uw kwaliteiten. Wij willen u graag uitnodigen om in een gesprek uw kwaliteiten, zowel op professioneel als persoonlijk niveau, toe te lichten.
 • Bij dezen willen wij u graag uitnodigen voor een oriënterend gesprek op [datum] om [tijd] te [adres].
 • Graag nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek op [datum] om [tijd] op ons kantoor aan de [adres] te [plaats].
 • U heeft een gesprek met [naam], [functie] en ondergetekende.
 • Bij dit gesprek zal tevens [naam] aanwezig zijn.
 • Het gesprek zal ongeveer [tijd] duren.

Slotalinea

 • Mocht de datum of het tijdstip u niet schikken, dan kunt u contact opnemen met [naam] om een andere afspraak te maken.
 • Indien de datum of het tijdstip u niet schikt kunt u contact opnemen met [naam], telefoonnummer [telefoonnummer].
 • Mocht u verhinderd zijn op genoemde datum en tijdstip, wilt u dan zo vriendelijk zijn contact op te nemen met [naam], [telefoonnummer] voor het maken van een andere afspraak.
 • Bijgevoegd treft u ons sollicitatie- en inlichtingenformulier. Wij verzoeken u vriendelijk deze formulieren in te vullen en mee te nemen.
 • Wij verzoeken u originele diploma's, cijferlijsten, het volledig ingevulde sollicitatieformulier en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
 • Wij willen u graag verzoeken uw diploma�s mee te nemen.
 • Wij zien uw bezoek met interesse/genoegen tegemoet.
 • Zonder tegenbericht zien wij uw komst tegemoet.
 • Bij de receptie kunt u vragen naar [naam].
 • Bijgevoegd treft u de routebeschrijving naar [bedrijfsnaam] aan.
 • De door u gemaakte reiskosten kunt u op basis van openbaar vervoer 2e klasse declareren.

Meer voorbeeldbrieven

Voorbeeld 3

Geachte mevrouw van Driel,

Zoals afgesproken tijdens ons telefoongesprek op jl. bevestig ik hierbij de afspraak voor een sollicitatiegesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden op om 10:00 uur en geleid worden door de heer Beeken, personeelsfunctionaris.

Bijgevoegd treft u ons sollicitatie- en inlichtingenformulier. Wij verzoeken u vriendelijk deze formulieren in te vullen en mee te nemen. Wij zien uw bezoek met genoegen tegemoet.

Hoogachtend,
Baan en vacature BV


C.V. Baan
Directie


Voorbeeld 4

Geachte heer Konings,

In antwoord op uw sollicitatie via NationaleVacaturebank.nl nodigen wij u hierbij graag uit voor een gesprek. Na het lezen van uw reactie zijn wij geïnteresseerd geraakt in uw kwaliteiten. Wij willen u graag uitnodigen om in een gesprek uw kwaliteiten, zowel op professioneel als persoonlijk niveau, toe te lichten.

Wij verzoeken u originele diploma's en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Bij de receptie kunt u vragen naar ondergetekende.

Met vriendelijke groet,,
XCompany


Michael Pouwels
Directeur


Voorbeeld 5

Geachte mevrouw De Hoog,

Bedankt voor uw sollicitatie naar de functie van account manager.
Graag nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek op om 10:00 uur op ons kantoor aan de Bedrijfsweg 10 te Soll. Het gesprek zal ongeveer 45 minuten in beslag nemen.

Mocht de datum of het tijdstip u niet schikken, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende om een andere afspraak te maken. Zonder tegenbericht zien wij uw komst tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Daan BV


Yasmine Youssef
Administratief medewerkster