Menu

Voorbeelden afwijzingsbrief n.a.v. sollicitaties

Voorbeeld 1

Geachte heer Janssen,

Hartelijk dank voor uw sollicitatiebrief van jl. Omdat wij een groot aantal reacties ontvingen op onze advertentie, hebben wij alleen de kandidaten uitgenodigd met de meeste ervaring en/of die volledig voldoen aan de door ons gestelde eisen. Wij moeten u tot onze spijt meedelen dat u om bovengenoemde redenen helaas niet tot de kandidaten behoort, die voor een sollicitatiegesprek zijn uitgenodigd.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de motivering van deze beslissing dan kunt u contact opnemen met ondergetekende, telefoonnummer 123-4567890. Wij stellen de belangstelling die u voor ons bedrijf heeft getoond zeer op prijs en wensen u veel succes bij eventuele verdere sollicitaties.

Met vriendelijke groet,
Double X BV


Maud de Vries
Hoofd Personeel en Organisatie

Voorbeeld 2

Geachte mevrouw Hooghout,

Diever BV dankt u hartelijk voor het gesprek van jl. Helaas moeten wij u mededelen dat wij de sollicitatieprocedure niet met u voortzetten. Na een zorgvuldige afweging hebben wij besloten om met één van de andere kandidaten verder te gaan. We hebben niet voor u gekozen, omdat de andere kandidaat meer relevante ervaring heeft.

Met het bijgevoegde declaratieformulier kunt u de gemaakte reiskosten declareren, deze zullen wij dan binnen een week op uw rekening overmaken. Wij willen u graag danken voor alle tijd die u in deze sollicitatie heeft geïnvesteerd en de belangstelling die u ons bedrijf heeft getoond.

Met de meeste hoogachting,
Diever BV


M.C.P. Diever
Directie

Bijlage: Declaratieformulier reiskosten


Voorbeeldzinnen

Inleidende alinea

 • Bedankt voor uw sollicitatie naar de functie van [functienaam].
 • Hartelijk bedankt voor uw brief van [datum].
 • Onlangs heeft u bij ons bedrijf gesolliciteerd naar de functie van [functienaam].
 • [Naam bedrijf] bedankt u hartelijk voor het gesprek van [datum]. Helaas moeten wij u mededelen dat wij niet met u verder gaan naar de tweede sollicitatieronde.
 • [datum] hebben wij met u een sollicitatiegesprek gevoerd over de beschikbare functie van [functienaam] in ons bedrijf.
 • Hartelijk bedankt voor uw open sollicitatie bij onze organisatie. Helaas moet ik u mededelen dat wij op dit moment geen vacatures hebben die aansluiten bij het profiel van uw cv en uw wensen.


Verklarende alinea

 • Na een zorgvuldige afweging hebben wij besloten om met één van de andere kandidaten verder te gaan. We hebben niet voor u gekozen, omdat [reden afwijzing].
 • Helaas moeten wij u meedelen dat u niet in aanmerking komt voor een gesprek over deze functie. Bij onze eerste selectie hebben wij in hoofdzaak gelet op concrete werkervaring als [functienaam].
 • Omdat wij een groot aantal reacties ontvingen op onze advertentie, hebben wij alleen de kandidaten uitgenodigd met de meeste ervaring en/of die volledig voldoen aan de door ons gestelde eisen. Wij moeten u tot onze spijt meedelen dat u om bovengenoemde redenen helaas niet tot de kandidaten behoort, die voor een sollicitatiegesprek zijn uitgenodigd.
 • We hebben moeten constateren dat andere kandidaten beschikken over meer relevante werkervaring.
 • Na zorgvuldige overweging, moet ik u helaas mededelen dat u niet in aanmerking komt voor de functie van [functienaam].
 • Ondanks uw goede kwalificaties en werkervaring voldoet u op dit moment niet aan de gestelde eisen.
 • Wij hebben op deze vacature een flink aantal reacties ontvangen. Inmiddels hebben wij een brievenselectie gedaan en onze keus is hierbij helaas niet op u gevallen.
 • Wij hebben besloten de procedure in eerste instantie voort te zetten met andere kandidaten.
 • Helaas moeten wij u berichten dat na zorgvuldige afweging is besloten niet verder te gaan met uw sollicitatie.
 • Mocht u geïnteresseerd zijn in de motivering van deze beslissing dan kunt u contact opnemen met [naam], telefoonnummer [nummer].


Slotalinea

 • We danken u vriendelijk/hartelijk voor de genomen moeite en wensen u veel succes bij eventuele verdere sollicitaties.
 • Wij stellen de belangstelling die u voor ons bedrijf heeft getoond zeer op prijs en wensen u veel succes met uw oriëntatie op een nieuwe werkkring.
 • Veel geluk met het vinden van een passende aanstelling.
 • Wij willen u graag danken voor alle tijd die u in deze sollicitatie heeft geïnvesteerd en voor de belangstelling die u ons bedrijf heeft getoond.
 • Tenslotte wensen wij u succes bij het vinden van een passende nieuwe uitdaging.
 • Graag houden we uw gegevens gedurende een half jaar in portefeuille, zodat wij in de toekomst contact met u kunnen opnemen als wij een vacature hebben die aansluit bij uw ervaring en interesse. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan verzoek ik u dat aan ons mede te delen.
 • De vergoeding voor de reiskosten die u hebt gemaakt, maken we binnenkort over op uw rekening.
 • Met het bijgevoegde declaratieformulier kunt u de gemaakte reiskosten declareren.


Curriculum Vitae
Maak een professioneel en mooi cv in 15 minuten.


 Meer voorbeeldbrieven

Afwijzing open sollicitatie

Geachte mevrouw Van Driel,

Hartelijk bedankt voor uw open sollicitatie bij onze organisatie. Helaas moet ik u mededelen dat wij op dit moment geen vacatures hebben die aansluiten bij het profiel van uw cv en uw wensen. Graag houden we uw gegevens gedurende een half jaar in portefeuille, zodat wij in de toekomst contact met u kunnen opnemen als wij een passende vacature hebben. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan verzoek ik u dat aan ons mede te delen.

Wij danken u hartelijk voor de interesse in ons bedrijf en wensen u veel succes met uw oriëntatie op een nieuwe werkkring en uw verdere sollicitaties.

Hoogachtend,
Baan en vacature BV


CV. Baan
Directie


Afwijzing sollicitatie via Indeed

Geachte heer Konings,

In antwoord op uw sollicitatie via Indeed berichten wij u hierbij dat u helaas niet in aanmerking komt voor de functie. Ondanks uw goede kwalificaties en werkervaring hebben wij moeten constateren dat andere kandidaten beschikken over meer relevante ervaring.

Wij danken u voor de interesse in XCompany en wensen u veel succes bij verdere sollicitaties.

Met vriendelijke groet,
XCompany


Michael Pas
Directeur


Afwijzing sollicitatiebrief

Geachte heer Mohammed,

Bedankt voor uw sollicitatie naar de functie van administratief medewerker. Na een zorgvuldige afweging hebben wij besloten om met andere sollicitanten verder in gesprek te gaan. We hebben niet voor u gekozen, omdat wij op zoek zijn naar iemand met branchespecifieke kennis.

Wij danken u voor de genomen moeite en wensen u veel succes met eventuele andere sollicitaties.

Hoogachtend,
XTP BV


Dorenda Huizer
Secretariaat


Afwijzing na gesprek

Geachte mevrouw De Hoog,

Onlangs heeft u bij ons bedrijf gesolliciteerd naar de functie van account manager. Helaas moeten wij u berichten dat wij hebben besloten de procedure in eerste instantie voort te zetten met andere kandidaten.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de motivering van deze beslissing dan kunt u contact opnemen met Ilya de Vries, afdeling Personeel, telefoonnummer 098-7654321.

Met vriendelijke groet,
Daan BV


Yasmine Youssef
Administratief medewerkster