Menu

Voorbeelden welkomstbrief nieuwe werknemer


Voorbeeld 1

Geachte heer Janssen,

Bij dezen bevestigen wij dat u met ingang van in dienst bent van Double X.
Bijgaand treft u de toegezegde arbeidsovereenkomst aan.
Als u met de overeenkomst akkoord gaat, ontvangen wij graag een getekende kopie retour voor .

Graag zien wij u op om 08:00 uur. U kunt zich melden bij de heer Kersten, Hoofd facilitaire dienst.

Wij hebben het volste vertrouwen in een prettige samenwerking.

Met vriendelijke groet,
Double X BV


Maud de Vries
Hoofd Personeel en Organisatie


Voorbeeld 2

Geachte mevrouw Hooghout,

Van harte gefeliciteerd met uw aanstelling bij Diever BV.
Uw eerste werkdag, , zal aanvangen om 08:00 uur. Onze personeelsfunctionaris, mevrouw Van Dreumel zal u voorstellen aan uw collega’s.
Tevens zal zij een afspraak met u plannen voor een tussentijdse evaluatie van uw inwerkperiode. Deze evaluatie zal ongeveer een maand na de indiensttreding plaatsvinden en tot doel hebben om inzicht te geven in het verloop van de inwerkperiode.

Bijgaand treft u het introductiepakket. Wij willen u verzoeken dit door te nemen voor uw eerste werkdag.
Wij wensen u veel succes toe.

Met de meeste hoogachting,
Diever BV


MJP. Diever
Directie
Bijlage: IntroductiepakketVoorbeeldzinnen

Inleidende alinea

 • Van harte gefeliciteerd met uw aanstelling tot [functie] bij [bedrijfsnaam].
 • Bij dezen bevestigen wij dat u met ingang van [datum] in dienst bent van [bedrijfsnaam].
 • Graag verwelkomen wij u binnen onze organisatie.
 • Met genoegen heten wij u welkom in ons bedrijf.

Verklarende alinea

 • Tijdens uw eerste werkdag zult u opgevangen worden door de heer/mevrouw [naam], [functie].
 • Onze [functie], [naam] zal u een rondleiding geven en voorstellen aan uw leidinggevende, [naam].
 • [naam] zal u verder wegwijs maken op de afdeling en zorg dragen voor uw inwerkprocedure.
 • Na de algemene introductie zult u ingezet worden onder begeleiding van de heer/mevrouw [naam].
 • Graag zien wij u op [datum] om [tijd].
 • Uw eerste werkdag, [datum] zal aanvangen om [tijd].
 • U kunt zich melden bij [naam], [functie].
 • Tevens zal op uw eerste werkdag een afspraak gemaakt worden voor een tussentijdse evaluatie. Deze evaluatie zal een maand na indiensttreding plaatsvinden en tot doel hebben om de voortgang te bespreken.
 • Bijgaand treft u de toegezegde arbeidsovereenkomst. Als u met de overeenkomst akkoord gaat, ontvangen wij graag een getekende kopie retour voor [datum].

Slotalinea

 • Voor vragen naar aanleiding van deze brief kunt u zich wenden tot [naam], telefoonnummer [nummer].
 • Veel plezier, uitdaging en succes in uw nieuwe functie.
 • Wij wensen u veel succes toe.
 • Wij hebben het volste vertrouwen in een prettige samenwerking.
 • Wij zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet.
 • Bijgaand treft u het introductiepakket. Wij willen u verzoeken dit door te nemen voor uw eerste werkdag.
 Meer voorbeeldbrieven

Voorbeeld 3

Geachte mevrouw van Driel,

Bij dezen bevestigen wij dat u met ingang van in dienst treedt bij Baan en Vacature BV. Wij heten u graag welkom in onze organisatie.

Uw eerste werkdag zal aanvangen op om 08:00 uur. Bij de receptie kunt u vragen naar mevrouw Kniever . Zij zal u rondleiden door onze organisatie en u voorstellen aan uw leidinggevende, de heer Boender.
Deze laatste zal zorg dragen voor de verdere introductieprocedure.

Wij wensen u veel plezier, uitdaging en succes in uw nieuwe functie.

Hoogachtend,
Baan en vacature BVC.V. Baan
Directie


Voorbeeld 4

Geachte heer Konings,

Graag verwelkomen wij u binnen onze organisatie.
Op uw eerste werkdag zult u opgevangen worden door de heer Wegh. Hij zal u gedurende de ochtend verder wegwijs maken in ons bedrijf.
Na de algemene introductie zult u ‘s middags ingezet worden onder begeleiding van de heer Keijzers.

Wij zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet.

Met vriendelijke groet,
XCompany


Michael Pouwels
Directeur


Voorbeeld 5

Geachte heer Mohammed,

Met genoegen heten wij u welkom in onze organisatie. Graag zien wij u op om 08:00 uur. U kunt zich melden bij de receptie en vragen naar mevrouw Van Gils van het secretariaat. Zij zal u voorstellen aan de directie en u uw werkplek wijzen.

Voor vragen naar aanleiding van deze brief kunt u zich wenden tot ondergetekende, telefoonnummer 012-3456789.
Wij zien de samenwerking met veel vertrouwen tegemoet.

Hoogachtend,
XTP BV


Dorenda Huizer
Secretariaat