Menu

Functioneringsgesprek formulier

Functioneringsgesprekken hebben een informeel karakter.
Naast het functioneren van de werknemer wordt ook het functioneren van de leidinggevende besproken. Er wordt met name vooruitgekeken naar wat verbeterd kan worden in de functionering. Er kunnen afspraken worden gemaakt, maar er worden geen beslissingen genomen over zaken als beloning, promotie etc.
Download het Word sjabloon Kant en klaar Word formulier om direct aan de slag te gaan met het functioneringsgesprek.


Voorbeeld
Persoonlijke gegevens

Naam medewerker:

HR. Schrijven (Hilde)

Geboortedatum: 19-08-1983
Huidige functie: Personeelsadministratie
Afdeling: P en O
Datum in dienst: 15-01-
Vervult functie sinds: 15-01-
Functie periode: 1 jaar
Datum vorig gesprek: 20-
Formulier ingevuld door: HRM. Voeren (Hennie)
Datum:
Tijd: 11:00 uur
Locatie: Kantoorbaan


Leidinggevenden
Contact met medewerker
dagelijks geregeld soms
1e leidinggevende Naam: Hennie Voeren X
Functie: Hoofd personeelsadministratie
A. Functiebespreking

1 Kernwaarden / competenties van de functiebeschrijving

1.1

Accuraat en discretie

Nauwkeurig om kunnen gaan met detailinformatie en vertrouwelijke personeelsgegevens.
1.2 Cijfermatig inzicht Kan verzamelingen van cijfermatige gegevens maken, bewerken, analyseren en interpreteren.
1.3 Klantgerichtheid Op de hoogte zijn wat de klant verlangt en hier goed op in kunnen spelen.
1.4 Zelfstandigheid In staat zijn zelfstandig te kunnen functioneren.


2 Functie uitoefening

2.1

Accuraat en discretie

Redelijk nauwkeurig in haar werk, maar moet meer discretie tonen. De eigen opdrachten moeten beter gecontroleerd worden. Daarnaast worden regelmatig vertrouwelijke gegevens van personeel op een dusdanige manier met een collega besproken dat onbevoegden mee kunnen luisteren met het gesprek.
2.2 Cijfermatig inzicht Moet nog meer inzicht krijgen en beter leren hoe deze gegevens te interpreteren. Dit inzicht zal door ervaring verworven moeten worden.
2.3 Klantgerichtheid De klantgerichtheid laat te wensen over. Hennie geeft aan dat alle medewerkers van de afdeling een interne training krijgen omtrent klantgerichtheid. Hilde geeft aan open te staan voor de training omdat ze zelf ook merkt dat ze tekort schiet en graag meer kennis/ ervaring op wil doen.
2.4 Zelfstandigheid Mag meer zelfstandigheid tonen. Vraagt nu nog teveel bevestiging aan leidinggevende over het geleverde werk. Hilde geeft juist aan meer feedback prettig te vinden om zich op die manier verder te ontwikkelen.


3 Ingebrachte punten

3.1

Personeelsfeest

Hilde wil graag een rol vervullen in de organisatie van het personeelsfeest. Hennie geeft aan dat alle hulp welkom is.
3.2 Vakliteratuur Hilde vraagt of zij de vakliteratuur mee naar huis mag nemen als deze door de collega's gelezen is. Hennie geeft aan dat dat geen probleem is aangezien het anders toch weggegooid wordt.
3.3 Bereikbaarheid afdelingen Hilde geeft aan dat andere afdelingen zoals de financiële afdeling vaak moeilijk te bereiken zijn, waardoor zij vast loopt met haar werkzaamheden. Hennie zal dit aankaarten in het eerstvolgende managementoverleg.

4 Werk- en arbeidsomstandigheden

4.1

Samenwerking

In het begin van de functioneringsperiode werd de sfeer negatief beïnvloed door een collega. Sinds het ontslag van deze persoon is de sfeer op de afdeling aanzienlijk verbeterd. De samenwerking met collega's nu verloopt prima, Hilde past goed in het team en is in staat collega's te motiveren.
4.2 Werkdruk Hilde geeft aan soms moeite te hebben met de hoge werkdruk. Het is Hennie opgevallen dat de werkdruk niet goed verdeeld is en zal erop toezien dat in drukke tijden collega's meer werk van Hilde overnemen.
4.3 Werktijden Collega's stemmen onderling hun werktijden af mbt de bezetting. Hilde heeft het gevoel dat ze hierbij vaak aan het kortste eind trekt omdat de anderen kinderen hebben en zij niet. Hennie komt hierop terug in het volgende afdelingsoverleg.
4.4 Fysieke omstandigheden Hilde kan haar stoel niet goed verstellen en ze heeft vaak last van haar rug aan het einde van de dag. Ze mag een nieuwe bureaustoel bestellen.


5 Persoonlijke ontwikkeling

5.1

Scholing

Hilde geeft aan dat ze graag een opleiding gaat volgen die meer gericht is op werving en selectie. De organisatie heeft een intern opleidingstraject, Hennie denkt dat een dergelijke opleiding goed bij Hilde past en zal haar voordragen aan de commissie.
5.2 Visie leidinggevende op
ontwikkeling
Hennie geeft aan dat Hilde het laatste jaar erg gegroeid is, zowel op het persoonlijke als het professionele vlak. Ze mag nog wel wat assertiever worden.


6 Functioneren leidinggevenden

6.1

Aansturing

Hilde is tevreden over de aansturing. De taken zijn duidelijk.
6.2 Feedback Hilde geeft aan meer behoefte te hebben aan feedback. Een maandelijks werkoverleg zou hier een verbetering in kunnen geven.
6.3 Ondersteuning Hilde heeft door de hoge werkdruk vaak geen tijd om vragen te stellen, terwijl ze daar wel behoefte aan heeft. Hennie geeft aan dit op te willen lossen door de werkdruk beter te verdelen onder de collega's.


7 Verzuim

7.1

Kort verzuim

Er zijn geen bijzonderheden betreffende kort verzuim. Hilde heeft een paar dagen gemist door griep maar dit valt ruimschoots binnen de marge.
7.2 Lang verzuim Hilde is gedurende het afgelopen half jaar langdurig afwezig geweest door ziekte en heeft een tijd op therapeutische basis gewerkt. Ze zal in het aankomende jaar frequent een dag afwezig zijn in verband met een revalidatietraject.


8 Verbeter punten

8.1

Discretie

Overleg voeren met een bevoegde collega is prima, maar zorg dat er niemand mee kan luisteren die niet bevoegd is tot de informatie.
8.2 Cijfermatig inzicht Meer inzicht krijgen. Dit zal vanzelf komen door meer ervaring.
8.3 Klantgerichtheid Meer inzicht krijgen in wensen en verwachtingen van de klant.
8.4 Zelfstandigheid Meer zelfstandigheid en assertiviteit tonen.


9 Werk- of privé omstandigheden welke de functievervulling hebben beïnvloed

9.1

Hilde geeft aan dat in het begin van deze functioneringsperiode haar werk te lijden heeft gehad van de negatieve sfeer op de afdeling. De sfeer is nu goed.

9.2
Door haar lange ziekteverzuim heeft ze moeite gehad haar kennis up-to-date te houden.


B. Afspraken naar aanleiding van het functioneringsgesprek

1.1

Bereikbaarheid afdelingen

Hennie kaart in het volgende managementoverleg de bereikbaarheid van andere afdelingen aan.
1.2 Werkdruk Hennie zal erop toezien dat de werkdruk beter verdeeld wordt.
1.3 Werktijden Hennie zal de werktijden op de agenda van de volgende afdelingsvergadering zetten.
1.4 Fysieke omstandigheden Hilde bestelt een nieuwe bureaustoel.
1.5 Scholing Hennie zal Hilde voordragen voor de interne opleiding.
1.6 Werkoverleg M.i.v. volgende maand wordt maandelijks een werkoverleg gepland. Hilde zal aan de secretaresse vragen om dit in Hennie's agenda te plannen.


Ondertekening medewerker
Van de inhoud van dit functioneringsformulier werd door mij kennis genomen.

Hilde Schrijven
Naam medewerker Datum Handtekening
Ondertekening beoordelaar
Hennie Voeren
Naam beoordelaar Datum Handtekening