Menu

Introductieplan nieuwe medewerker

Maak eenvoudig een overzichtelijk introductieplan voor jouw nieuwe collega.
Naam medewerker:   ..............................................................................   Afdeling:   ..............................................................................
Datum 1e werkdag:   ..............................................................................   Aanvangstijd:   ..............................................................................
Mentor / werkbegeleider:   ..............................................................................   Ontvangst door:   ..............................................................................

Voorbereiding

 
Door wie   ..................................................   Datum   ..................................................   Gereed
         
Werkplek gereedmaken
Werkkleding verzorgen
Aankondiging bij medewerkers
Administratieve en personele zaken
Mentor / werkbegeleider benoemen
................................................................................
................................................................................
         

Algemene introductie organisatie

 
Door wie   ..................................................   Datum   ..................................................   Gereed
                   
Organisatie            
Geschiedenis            
Producten / assortiment / diensten            
Klanten            
Reclamebeleid            
Voorstellen aan directie en collega’s            
................................................................................          
................................................................................          
                   

Uitleg huisreglement

                   
Door wie   ..................................................   Datum   ..................................................   Gereed
                   
Werktijden            
Pauzes            
Koffie en thee            
Telefoon            
Parkeren            
Sleutelprocedure            
Alarm bedienen            
Bedrijfseigendommen            
Omgang klanten            
................................................................................          
................................................................................          
                   

Rondleiding

                   
Door wie   ..................................................   Datum   ..................................................   Gereed
                   
Werkplek            
Kantine            
Toiletten            
EHBO doos            
Bedrijfshulpverlening            
Noodplan            
Nooduitgangen, brandblussers            
................................................................................            
................................................................................            
................................................................................            
                   

Personeels- en administratieve zaken

 
Door wie   ..................................................   Datum   ..................................................   Gereed
                   
Urenregistratie en overuren            
Verlof            
Verzuimprocedure            
CAO            
Personeelsdossier            
Vergoedingen en declaraties            
Opleidingstraject            
Functionerings- en beoordelings gesprekken            
Vertrouwenspersoon            
................................................................................            
................................................................................            
                   

Arbo, milieu en hygiëne

                   
Door wie   ..................................................   Datum   ..................................................   Gereed
                   
Veiligheidsvoorschriften            
Persoonlijke beschermingsmiddelen            
Fysieke belasting            
Hygiëne            
................................................................................            
................................................................................            
                   

Afspraken

        Datum   Afspraak met      
Bespreken inwerkplan   ...................... ................................................................  
Gesprek einde proeftijd   ...................... ................................................................  
Gesprek ter afronding inwerkperiode   ...................... ................................................................  
................................................................................   ...................... ................................................................