Menu

Voorbeelden ontslagbrief

Voorbeeld 1

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij verklaart XTP BV dat de heer S. Kanters, geboren op 16 april 1969 en momenteel woonachtig te Goede, bij ons werkzaam is geweest in de functie van administratief medewerker in een fulltime dienstverband van 36 uur per week in de periode van 01-03-2006 tot .

De opgedragen werkzaamheden heeft hij steeds naar volle tevredenheid verricht.Het dienstverband wordt op zijn eigen verzoek beëindigd, aangezien hij elders een nieuwe uitdaging heeft gevonden.

Wij danken de heer Kanters voor zijn inzet en wensen hem veel geluk en succes.

Hoogachtend,
XTP BV

 

Dorenda Zanger
Afdelingsmanager


 
Voorbeeld 2

Geachte heer / mevrouw,

Hiermee verklaren wij, dat mevrouw Format van 01-02-2003 tot bij ons in dienst is geweest in de functie van receptioniste voor 20 uur per week. Mevrouw Format heeft gedurende deze periode de volgende werkzaamheden verricht: bediening telefooncentrale, ontvangst klanten, baliewerkzaamheden en licht administratief werk.

Wij hebben haar leren kennen als een gedreven en klantvriendelijke medewerkster die haar werk altijd met grote inzet en professionaliteit heeft verricht.

Wij hebben het dienstverband helaas moeten beëindigen omdat wij geen passende functie meer voor haar hebben in verband met inkrimping van ons bedrijf. Wij vertrouwen erop dat mevrouw Format spoedig een passende werkkring zal vinden en wensen haar alle goeds toe.

Met vriendelijke groet,
XCompany

 

M. Schrijven
Directeur


Meer voorbeeldbrieven >>
 
Voorbeeldzinnen
 

Inleidende alinea

 • Hierbij verklaart [bedrijfsnaam] dat [naam], geboren op [datum] en momenteel woonachtig te [plaats], bij ons werkzaam is geweest in de functie van [functienaam] in een [fulltime / parttime] dienstverband van [x aantal] uur per week in de periode van [datum] tot [datum].
 • Hiermee verklaren wij, dat [naam] van [datum] tot [datum] bij ons in dienst is geweest in de functie van [functienaam] voor [x aantal] uur per week.
 • Middels dit getuigschrift verklaren wij dat [naam], geboren op [datum] te [plaats] momenteel woonachtig te [plaats], bij ons bedrijf werkzaam is geweest vanaf [datum] tot en met [datum].
 • Hiermee verklaren wij dat [naam] geboren op [datum], gedurende de periode van [datum] tot [datum] bij ons [x aantal] uur per week in dienst is geweest in de functie van [functienaam]
 

Verklarende alinea

 • [Naam] heeft gedurende deze periode de volgende werkzaamheden verricht: [beschrijving werkzaamheden].
 • Vanaf [datum] heeft [naam] de functie vervuld van [functienaam]. In deze functie was [naam] tot het einde van het dienstverband werkzaam.
 • [Naam] verrichtte de volgende werkzaamheden: [beschrijving werkzaamheden].
 • Gedurende deze periode is [naam] naar onze volle tevredenheid werkzaam geweest als [functienaam] in [fulltime/parttime] dienstverband van [x aantal] uur per week
 • Wij hebben [hem/haar] leren kennen als een [opsomming pluspunten/competenties] [medewerker/medewerkster] die [zijn/haar] werk altijd met grote inzet en professionaliteit heeft verricht.
 • [Naam] heeft [zijn/haar] werkzaamheden naar onze volle tevredenheid verricht en was een zeer gewaardeerd collega.
 • [Naam] heeft tijdens de periode dat [hij/zij] bij ons werkzaam was steeds blijk gegeven van een goede inzet.
 • De opgedragen werkzaamheden heeft [hij/zij] steeds naar volle tevredenheid verricht.
 • Wij hebben [naam] leren kennen als een accurate [medewerker/medewerkster], die de opgedragen werkzaamheden steeds tot onze volle tevredenheid heeft verricht.
 • Voor [zijn/haar] collega's is [hij/zij] vriendelijk en behulpzaam.
 

Slotalinea

 • Het dienstverband is beëindigd in verband met [reden beëindiging arbeidsovereenkomst].
 • De arbeidsovereenkomst is door ons beëindigd, omdat [reden beëindiging arbeidsovereenkomst].
 • Wij hebben het dienstverband helaas moeten beëindigen omdat [reden beëindiging arbeidsovereenkomst].
 • Het dienstverband met [naam] wordt op [zijn/haar] eigen verzoek beëindigd, aangezien [reden ontslagname].
 • Het dienstverband is op [zijn/haar] eigen verzoek beëindigd.
 • Wij danken [naam] voor [zijn/haar] inzet en wensen [hem/haar] veel geluk en succes.
 • Wij vertrouwen erop dat [naam] spoedig een passende werkkring zal vinden en wensen [hem/haar] alle goeds toe.

 
Meer voorbeeldbrieven
 
Voorbeeld 3

Geachte heer / mevrouw,

Middels dit getuigschrift verklaren wij dat de heer Gids, geboren op 15 augustus 1979 te Brief momenteel woonachtig te Model, bij ons bedrijf werkzaam is geweest vanaf 16 mei 2001 tot en met .

Gedurende deze periode is de heer Gids naar onze volle tevredenheid werkzaam geweest als chauffeur in fulltime dienstverband van 40 uur per week. Hij heeft tijdens de periode dat hij bij ons werkzaam is geweest steeds blijk gegeven van een goede inzet.

Het dienstverband is beëindigd in verband met een reorganisatie. Wij vertrouwen erop dat de heer Gids spoedig een passende werkkring zal vinden en wensen hem alle goeds toe.

Hoogachtend,
Opstellen BV

 

Yasmine Youssef
Personeelsfunctionaris


 
Voorbeeld 4

Geachte heer / mevrouw,

Hiermee verklaren wij dat Sabine Model geboren op 2 december 1984, gedurende de periode van
16 juli 2006 tot bij ons in dienst is geweest. Gedurende deze periode is zij bij ons werkzaam geweest als afdelingssecretaresse in parttime dienstverband van 16 uur per week.

Wij hebben Sabine leren kennen als een accurate medewerkster, die de opgedragen werkzaamheden steeds tot onze volle tevredenheid heeft verricht. Voor haar collega’s is zij vriendelijk en behulpzaam.

Het dienstverband is op haar eigen verzoek beëindigd. Wij vertrouwen erop dat Sabine spoedig een passende werkkring zal vinden en wensen haar alle goeds toe.

Met de meeste hoogachting,
Personeel BV

 

MJP. Diever
Directie