Menu

Titulatuur


Hoger beroepsonderwijs

Aanhef Adressering
Baccalaureus (bc.) Zeer geachte heer / mevrouw Bc. / Mevrouw bc.
Bachelorsgraad (B met toevoeging)² Zeer geachte heer / mevrouw De heer/ Mevrouw B
Ingenieur (ing.) Zeer geachte heer / mevrouw Ing. / Mevrouw ing.
Mastergraad (M met toevoeging) Weledelgeleerde / weledelgestrenge heer / vrouwe¹ De weledelgeleerde / welgestrenge heer M


Wetenschappelijk onderwijs

Aanhef Adressering
Bachelor of Arts (BA) Zeer geachte heer / mevrouw De heer / Mevrouw BA
Bachelor of Laws (LLB) Zeer geachte heer / mevrouw De heer / Mevrouw LLB
Bachelor of Science (BSc) Zeer geachte heer / mevrouw De heer / Mevrouw BSc
Doctor (dr.) Weledelzeergeleerde heer / vrouwe De weledelzeergeleerde heer Dr. / vrouwe Mevrouw dr.
Doctorandus (drs.) Weledelgeleerde heer / vrouwe De weledelgeleerde heer Drs. / vrouwe Mevrouw drs.
Ingenieur (ir.) Weledelgestrenge heer / vrouwe De weledelgestrenge heer Ir. / vrouwe Mevrouw ir.
Master of Arts (MA)* Weledelgeleerde / weledelgestrenge heer / vrouwe De weledelgeleerde / weledelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw MSc
Master of Laws (LLM) Weledelgestrenge heer / vrouwe De weledelgeleerde / weledelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw MSc
Master of Science (MSc)* Weledelgeleerde / weledelgestrenge heer / vrouwe De weledelgeleerde / weledelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw MA
Meester in de rechten (mr.) Weledelgestrenge heer / vrouwe De weledelgestrenge heer Mr. / vrouwe Mevrouw mr.


Onderwijs algemeen

Aanhef Adressering
Hoogleraar Hooggeleerde heer / vrouwe De hooggeleerde heer Professor / vrouwe Mevrouw professor
Hoogleraar in de godgeleerdheid Weleerwaarde hooggeleerde heer / vrouwe De weleerwaarde hooggeleerde heer Professor / vrouwe Mevrouw professor
Lector bij het hoger beroepsonderwijs Weledelzeergeleerde heer / vrouwe De weledelzeergeleerde heer Dr. / vrouwe Mevrouw dr.
Rector van een scholengemeenschap Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Universiteit, Rector Magnificus Hooggeleerde heer / vrouwe De hooggeleerde/edelgrootachtbare heer Dr. / vrouwe Mevrouw dr.
Universiteit, Voorzitter van het College van Bestuur Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge/edelgrootachtbare heer / vrouwe Mevrouw


Vorstelijke titulatuur

Aanhef Adressering
Koning Majesteit Zijne Majesteit de Koning
Koningin Majesteit Hare Majesteit Koningin Máxima
Prinses van Oranje Koninklijke Hoogheid Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje
Jonkvrouw Hoogwelgeboren vrouwe De hoogwelgeboren vrouwe Jonkvrouw
Prins Koninklijke Hoogheid Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Prinses Koninklijke Hoogheid Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Ridder Hoogwelgeboren heer De hoogwelgeboren heer ridder


Adellijke titulatuur

Aanhef Adressering
Adellijke weduwe Hoog(wel)geboren vrouwe De hoog(wel)geboren vrouwe Douairière
Baron Hoogwelgeboren heer De hoogwelgeboren heer baron
Barones Hoogwelgeboren vrouwe De hoogwelgeboren vrouwe barones
Burggraaf Hooggeboren heer De hooggeboren heer burggraaf
Burggravin Hooggeboren vrouwe De hooggeboren vrouwe burggravin
Echtgenote ridder Hoogwelgeboren vrouwe De hoogwelgeboren vrouwe Mevrouw
Graaf Hooggeboren heer De hooggeboren heer graaf
Gravin Hooggeboren vrouwe De hooggeboren vrouwe gravin
Jonkheer Hoogwelgeboren heer De hoogwelgeboren heer Jonkheer
Jonkvrouw Hoogwelgeboren vrouwe De hoogwelgeboren vrouwe Jonkvrouw
Prins Koninklijke Hoogheid Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Prinses Koninklijke Hoogheid Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Ridder Hoogwelgeboren heer De hoogwelgeboren heer ridder


Ambtelijke titulatuur

Aanhef Adressering
Adjudant-Generaal, Chef Militaire Huis H.M. de Koningin (m) Hooggeachte generaal/admiraal Zijne Excellentie Luitenant-generaal/Viceadmiraal
Adjudant-Generaal, Chef Militaire Huis H.M. de Koningin (m) Hooggeachte generaal/admiraal Hare Excellentie Mevrouw luitenant-generaal/viceadmiraal
Advocaat Weledelgestrenge heer / vrouwe De weledelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Ambassadesecretaris Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Ambassadeur Hooggeachte heer / Hooggeachte mevrouw Zijne / Hare Excellentie De heer / Mevrouw
Ambtenaren schaal 10 t/m 13 Weledelgestrenge heer / vrouwe De weledelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Ambtenaren schaal 14 en hoger Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Ambtenaren schaal 9 en lager Zeer geachte heer / Zeer geachte mevrouw De heer / Mevrouw
Ambtenarengerecht, Griffier Weledelgestrenge heer / vrouwe De weledelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Ambtenarengerecht, Voorzitter Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Bij K.B. benoemde overige Grootofficieren Hooggeachte heer / Hooggeachte Mevrouw Zijne /Hare Excellentie De heer / Mevrouw
Burgemeester van Amsterdam en provinciale hoofdsteden Hoogedelachtbare heer / vrouwe De hoogedelachtbare heer / vrouwe Mevrouw
Burgemeester van een der overige gemeenten Edelachtbare heer / vrouwe De edelachtbare heer / vrouwe Mevrouw
Centrale Raad van Beroep, Griffier Weledelgestrenge heer / vrouwe De weledelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Centrale Raad van Beroep, Voorzitter Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Commissaris van de Koningin Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Consul, Vice-consul Weledelgestrenge heer / vrouwe De weledelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Consul-generaal Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Directeur Kabinet der Koningin Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Directeur-generaal Belastingdienst, Hoofdinspecteur der directe belastingen Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Gerechtshof, Advocaat-generaal Edelgrootachtbare heer / vrouwe De edelgrootachtbare heer / vrouwe Mevrouw
Gerechtshof, Griffier / Substituut-griffier Edelachtbare heer / vrouwe De edelachtbare heer / vrouwe Mevrouw
Gerechtshof, Raadsheer Edelgrootachtbare heer / vrouwe De edelgrootachtbare heer / vrouwe Mevrouw
Gerechtshof, Voorzitter, leden College Procureurs-generaal Edelgrootachtbare heer / vrouwe De edelgrootachtbare heer / vrouwe Mevrouw
Gevolmachtigd Minister, Ambassaderaad Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Gouverneur Hooggeachte heer / Hooggeachte Mevrouw Zijne /Hare Excellentie De heer / Mevrouw
Grootofficieren van H.M. de Koningin Hooggeachte heer / Hooggeachte Mevrouw Zijne / Hare Excellentie De heer / Mevrouw Zijne / Hare Excellentie De heer / Mevrouw
Hoge Raad, Griffier Edelhoogachtbare heer / vrouwe De edelhoogachtbare heer / vrouwe Mevrouw
Hoge raad, President van / Raadsheer in Edelhoogachtbare heer / vrouwe De edelhoogachtbare heer / vrouwe Mevrouw
Hoge Raad, Procureur-/Advocaat-generaal Edelhoogachtbare heer / vrouwe De weledelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Inspecteur der directe belastingen Weledelgestrenge heer / vrouwe De weledelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Kandidaat-notaris Weledelgestrenge heer / vrouwe De weledelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Kanselier der Nederlandse Orden Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Kantongerecht, Griffier / Substituut-griffier Edelachtbare heer / vrouwe De edelachtbare heer / vrouwe Mevrouw
Kantonrechter Edelachtbare heer / vrouwe De edelachtbare heer / vrouwe Mevrouw
Leden Hofhouding van H.M. de Koningin Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Leden Ministerraad Hooggeachte heer / Hooggeachte Mevrouw Zijne / Hare Excellentie De heer / Mevrouw
Lid Algemene Rekenkamer Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Lid Raad van State Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Lid van gedeputeerde staten Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Lid van provinciale staten Weledelgestrenge heer / vrouwe De weledelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Minister van Staat Hooggeachte heer / Hooggeachte Mevrouw Zijne /Hare Excellentie De heer / Mevrouw
Nationale Ombudsman Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Notaris Weledelgestrenge heer / vrouwe De weledelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Officier van Justitie / Substituut-officier van Justitie Edelachtbare heer / vrouwe De edelachtbare heer / vrouwe Mevrouw
Oud-minister Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Politie, (Hoofd)inspecteur (schaal 10 t/m 13) Weledelgestrenge heer / vrouwe De weledelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Politie, Inspecteur Zeer geachte heer / Zeer geachte mevrouw De weledelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Politie, Inspecteur Zeer geachte heer / Zeer geachte mevrouw De heer / Mevrouw
Politie, Korpschef, (Hoofd)commissaris (schaal 14 en hoger) Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
President van de Nederlandse Bank Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Rechtbank, Griffier / Substituut-griffier Edelachtbare heer / vrouwe De edelachtbare heer / vrouwe Mevrouw
Rechtbank, President Edelachtbare heer / vrouwe De edelachtbare heer / vrouwe Mevrouw
Rechtbank, Rechter Edelachtbare heer / vrouwe De edelachtbare heer / vrouwe Mevrouw
Rechter-commissaris Edelachtbare heer / vrouwe De edelachtbare heer / vrouwe Mevrouw
Staatssecretaris Hooggeachte heer / Hooggeachte Mevrouw Zijne /Hare Excellentie De heer / Mevrouw
Wethouder of lid van de gemeenteraad Edelachtbare heer / vrouwe De edelachtbare/weledelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Zaakgelastigde Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw


Militaire titulatuur

Aanhef Adressering
Brigadegeneraal Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Commandeur Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Commodore Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Eerste luitenant Weledelgestrenge heer / vrouwe De weledelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Generaal Hooggeachte Zijne Excellentie / Hare Excellentie Mevrouw
Generaal-majoor Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Hoofdkrijgsmachtpredikant Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Hoofdkrijgsmachtraadsman/vrouwe Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Hoofdkrijgsmachtrabbijn Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Kapitein Weledelgestrenge heer / vrouwe De weledelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Kapitein ter zee Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
kapitein-luitenant ter zee Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Kolonel Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Luitenant ter zee der 1e klasse Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Luitenant ter zee der 2e klasse jongste categorie (j.c.) Weledelgestrenge heer / vrouwe De weledelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie (o.c.) Weledelgestrenge heer / vrouwe De weledelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Luitenant ter zee der 3e klasse Weledelgestrenge heer / vrouwe De weledelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Luitenant-admiraal Hooggeachte Zijne Excellentie / Hare Excellentie Mevrouw
Luitenant-generaal Hooggeachte Zijne Excellentie / Hare Excellentie Mevrouw
Luitenant-kolonel Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Majoor Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Militair beneden rang van officier Zeer geachte / Mevrouw
Militair beneden rang van officier die ridder WMO is Weledelgestrenge heer / vrouwe De weledelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Overige geestelijk verzorgers van landmacht, luchtmacht en marine Weledelgestrenge heer / vrouwe De weledelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Schout-bij-nacht Hoogedelgestrenge heer / vrouwe De hoogedelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Tweede luitenant Weledelgestrenge heer / vrouwe De weledelgestrenge heer / vrouwe Mevrouw
Vice-admiraal Hooggeachte Zijne Excellentie / Hare Excellentie Mevrouw


Kerkelijke titulatuur

Aanhef Adressering
Aartsbisschop Monseigneur Zijne Hoogwaardige Excellentie Monseigneur
Abt Hoogwaardige Vader Abt De Hoogwaardige Heer Abt
Bisschop Monseigneur Zijne Hoogwaardige Excellentie Monseigneur
Bisschoppelijk Vicaris Hoogeerwaarde heer De hoogeerwaarde heer Bisschoppelijk Vicaris
Deken Hoogeerwaarde heer De hoogeerwaarde heer Deken
Diaken Weleerwaarde heer De weleerwaarde heer Diaken
Ereprelaat Hoogwaarde heer De Hoogwaardige Heer Monseigneur
Geestelijke met doctorsgraad Weleerwaarde zeergeleerde heer De weleerwaarde zeergeleerde heer dr.
Imam Weleerwaarde heer De weleerwaarde heer Imam
Kanunnik Hoogeerwaarde heer De hoogeerwaarde heer Kanunnik
Kapelaan Weleerwaarde heer De weleerwaarde heer Kapelaan
Kapelaan van Zijne Heiligheid Hoogwaarde heer De Hoogwaardige Heer Monseigneur
Kapelaan van Zijne Heiligheid Hoogwaarde heer De Hoogwaardige Heer Monseigneur
Kardinaal Eminentie Zijne Eminentie Kardinaal
Kloosterling Eerwaarde broeder De eerwaarde broeder
Kloosterling (priester) Weleerwaarde pater De weleerwaarde pater
Kloosterling (vrouwelijk) Eerwaarde zuster De eerwaarde zuster Zuster
Lid der Synode Hoogeerwaarde heer / vrouwe De hoogeerwaarde heer / vrouwe Mevrouw
Nuntius Monseigneur Zijne Hoogwaardige Excellentie Monseigneur
Officiaal Hoogeerwaarde heer De hoogeerwaarde heer Officiaal
Opperrabbijn Weleerwaarde zeergeleerde heer De weleerwaarde zeergeleerde heer Opperrabbijn
Pastoor Zeereerwaarde heer De zeereerwaarde heer Pastor
Paus Heilige vader Zijne Heiligheid Paus
Plebaan Hoogeerwaarde heer De hoogeerwaarde heer Plebaan
Predikant met doctorsgraad Weleerwaarde zeergeleerde heer / vrouwe De weleerwaarde zeergeleerde heer Dominee dr. / vrouwe Mevrouw dominee dr.
Predikant zonder doctorsgraad Weleerwaarde heer / vrouwe De weleerwaarde heer Dominee / vrouwe Mevrouw dominee
President Grootseminarie Hoogeerwaarde heer De hoogeerwaarde heer President Grootseminarie
Professor aan een Grootseminarie Zeereerwaarde hooggeleerde heer De zeereerwaarde hooggeleerde heer
Professor aan een Kleinseminarie Zeereerwaarde heer De weleerwaarde zeergeleerde heer
Pronotarius Hoogwaarde heer De Hoogwaardige Heer Monseigneur
Pronuntius Hoogwaarde heer Zijne Hoogwaardige Excellentie Monseigneur
Rabbinale assessor, Rabbijn Weleerwaarde heer De weleerwaarde heer
Rector Zeereerwaarde heer De zeereerwaarde heer Pastor
Vicaris-generaal Monseigneur De Hoogwaardige Heer Monseigneur


1) "weledelgestrenge" als de persoon een opleiding gevolgd heeft op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving of op het gebied van techniek.
2) Kijk voor een overzicht van alle bachelor en master toevoegingen op Bachelor- en master graden hbo-opleidingen.