Menu

Wettelijke eisen ontslagbrief

Verplichte inhoud van een rechtsgeldige ontslagbrief

  • Vermeld de volledige adresgegevens van het bedrijf waar je ontslag neemt.
  • Schrijf een duidelijke zin waarin je aangeeft dat je de arbeidsovereenkomst opzegt en per welke
    datum je het bedrijf verlaat.
  • Vermeld jouw naam inclusief je voorletters en adresgegevens.
  • Noem de reden van je ontslag. Dit is echter alleen verplicht als je werkgever hierom vraagt.
  • Onderteken de brief en vermeld de datum van ondertekening.

Je bent niet verplicht om de brief aangetekend te verzenden, maar als je een arbeidsconflict vreest is
dit wel verstandig. Met het verzendbewijs kun je aantonen wanneer je de brief hebt verzonden.