×
Menu

Voorbeelden ontslagbrief bij gedwongen ontslag


Beëindiging dienstverband

Geachte heer Janssen,

Zoals we in ons gesprek van hebben besproken, zijn wij en uw leidinggevende bij Double X van mening dat u uw functie onvoldoende vervult. Wij hebben dan ook besloten uw contract bij Double X te beëindigen. Rekening houdend met de opzegtermijn die voor u geldt, eindigt uw dienstverband met ons per . Uw verlofdagen in acht genomen, zal uw laatste werkdag zijn. Om zeker te zijn dat u dit bericht ontvangen heeft, hebben wij u deze brief aangetekend verstuurd.

Wij wensen u veel succes bij het verdere verloop van uw carrière.

Met vriendelijke groet,
Double X BV


Maud de Vries
Hoofd Personeel en Organisatie

Ontslag op staande voet

Geachte mevrouw Hooghout,

Middels deze brief bevestigen wij dat u op staande voet en met onmiddellijke ingang ontslagen bent. De reden hiervoor is kort samengevat als volgt: de diefstal van bedrijfseigendommen, waarvan mevrouw Siemens en de heer Diever getuige zijn.

De hierboven beschreven omstandigheden vormen een dringende reden in de zin van artikel 7:678 BW op grond waarvan wij uw arbeidsovereenkomst per direct beëindigd hebben.
Door dit ontslag op staande voet bent u bovendien schadeplichtig geworden. Wij behouden ons dan ook het recht voor om deze schade op u te verhalen en/of deze schade te verrekenen met de eindafrekening van uw arbeidsovereenkomst.
Om zeker te zijn dat u dit bericht ontvangen heeft, hebben wij u deze brief aangetekend verstuurd.


Met gepaste groet,
Diever BV


MJP. Diever
DirectieVoorbeeldzinnen

Inleidende alinea

 • Sinds [datum] bent u werkzaam bij [bedrijf] in [plaats] . Op grond van uw arbeidsovereenkomst eindigt uw proeftijd op [datum].
 • In ons gesprek van [datum] is reeds uitgesproken dat wij uw arbiedscontract niet zullen verlengen.
 • In onze arbeidsovereenkomst zijn wij een proeftijd overeengekomen van [periode proeftijd]. Uw proeftijd loopt derhalve af op [datum].

Verklarende alinea

 • Zoals we in ons gesprek van [datum] hebben besproken, zijn wij en uw leidinggevende bij [naam bedrijf] van mening dat u uw functie onvoldoende vervult.
 • Wij hebben besloten uw contract bij [naam bedrijf] niet te verlengen/ te beëindigen. Dit betekent dat uw laatste werkdag is op [datum].
 • In onze arbeidsovereenkomst zijn wij een proeftijd overeengekomen van [periode proeftijd]. Uw proeftijd loopt derhalve af op [datum].
 • Zoals wij reeds met u besproken hebben, hebben we besloten niet met u verder te gaan en beëindigen we het dienstverband per [datum].
 • De redenen voor dit besluit zijn [korte toelichting].
 • Rekening houdend met de opzegtermijn die voor u geldt, eindigt uw dienstverband met ons per [datum]. Uw laatste werkdag is derhalve op [datum].

Slotalinea

 • Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met [naam]. Hij/zij is bereikbaar op [dagen] van [tijd] tot [tijd].
 • Wij wensen u veel succes bij het verdere verloop van uw carrière.
 • Om zeker te zijn dat u dit bericht ontvangen heeft, hebben wij u deze brief aangetekend verstuurd. Meer voorbeeldbrieven

Voorbeeld 3

Geachte mevrouw Van Driel,

In ons gesprek van is reeds uitgesproken dat wij uw arbeidscontract niet zullen verlengen. De reden voor dit besluit is dat u niet kunt voldoen aan de eisen die wij voor deze functie hadden gesteld. Deze eisen en uw tekortkomingen op deze gebieden zijn in eerdere gesprekken met u besproken, maar helaas bent u niet in staat geweest deze te verbeteren. Dit betekent dat uw laatste werkdag is op .

Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met de heer Beeken. Hij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08:00 uur tot 17:00 uur.

Hoogachtend,
Baan en vacature BV


CV. Baan
Directie


Voorbeeld 4

Geachte heer Konings,

Sinds bent u werkzaam bij XCompany in Offer. In onze arbeidsovereenkomst zijn wij een proeftijd overeengekomen van twee maanden. Uw proeftijd loopt derhalve af op .

Zoals reeds met u besproken is, hebben we besloten niet met u verder te gaan en beëindigen we het dienstverband per .
Wij wensen u veel succes bij het verdere verloop van uw carrière.

Met vriendelijke groet,
XCompany


Michael Pouwels
DirecteurMorgen is heel Spanje vrij i.v.m. de nationale feestdag. Wil je een Spanjaard bereiken deze week, doe dat dan vandaag nog even #tip