Menu

Beoordelingsgesprek formulier

Beoordelingsgesprekken hebben een formeel karakter. Tijdens het
beoordelingsgesprek geeft de leidinggevende zijn oordeel over het
functioneren van de medewerker. Op basis van dit gesprek neemt
de leidinggevende een beslissing over zaken als aanstelling en
beloning van de medewerker.
Kant en klaar Word formulier om direct aan de slag te gaan met het beoordelingsgesprek.


Voorbeeld
Persoonlijke gegevens
Naam medewerker: HRM Voeren (Hennie)
Geboortedatum: 19-10-1975
Huidige functie: Hoofd personeelsadministratie
Afdeling: P en O
Datum in dienst: 15-07-2007
Vervult functie sinds: 01-02-2008
Beoordelingsperiode: 1 jaar
Datum vorige beoordeling:
Beoordeling ingevuld door: S. Personeel
Datum:
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Hoofdkantoor
Beoordelaars
Contact met medewerker
dagelijks geregeld soms
1e beoordelaar Naam: S. Personeel X
Functie: Personeelsfunctionaris

2e beoordelaar Naam: HR. Loopbaan X
Functie: Directeur
A. Beoordeling functievervulling
Waardering
A B C D E
1 Kennis

1.1

Blijk geven van nodige kennis en
ervaring

Kennis is up-to-date en wordt goed bijgehouden door het volgen van diverse cursussen en trainingen.

D


2 Kwaliteit van het werkWaardering

2.1

Levert kwaliteit

Kwaliteit van het werk is goed.

D
2.2 Werkt nauwkeurig Is zeer nauwkeurig. Controleert alles goed, soms te goed waardoor het werktempo beneden het gemiddelde ligt. Eenmaal controleren is genoeg, tweemaal controleren kost te veel tijd. E
2.3 Realiseert hoge productiviteit Het werktempo ligt onder het gemiddelde van de afdeling. Er wordt teveel gecontroleerd, teveel zelf opgelost / gecorrigeerd en te weinig gedelegeerd. B


3 Persoonlijke inzet / houdingWaardering

3.1

Komt gemaakte
afspraken na

Komt afspraken altijd na, is zeer punctueel.

D
3.2 Toont initiatief Mag meer initiatief en assertiviteit tonen, heeft voldoende ideeë n, maar mag deze meer uiten. C
3.3 Is zelfstandig Is goed in staat zelfstandig te werken, maar mag meer zelfstandigheid tonen bij het nemen van beslissingen. C
3.4 Is bereid tot het volgen van
scholing
Is bovenmatig bereid om trainingen en cursussen te volgen. Heeft gedurende de beoordelingsperiode alle aangeboden trainingen doorlopen. E4 Contact met collega'sWaardering

4.1

Kan goed in teamverband werken

Het team is erg te spreken over Hennie's kwaliteiten, moet wel opletten dat er geen misbruik van gemaakt wordt door de medewerkers.

D
4.2 Stimuleert collega's tot een
positieve instelling
Heeft een goede invloed op de medewerkers, de sfeer op de afdeling is vooruit gegaan sinds Hennie's komst. D5 Contact met klantenWaardering

5.1

Heeft inzicht in de wensen van de klant

Heeft nog te weinig inzicht in de wensen van de klant, waardoor het klantcontact moeizaam verloopt.

B
5.2 Voldoet aan de wensen van de klanten Heeft te weinig zicht op de wensen van de klant om eraan te voldoen. B
5.3 Is klantgericht in denken en doen Doet goed haar best, maar het werpt nog geen vruchten af. Eerst inzicht krijgen in de wensen van de klant. C6 LeidinggevenWaardering

6.1

Kan medewerkers motiveren

Heeft een goede invloed op medewerkers, weet medewerkers te motiveren en heeft een vernieuwende kijk op de zaken.

D
6.2 Spreekt medewerkers aan op gedrag Spreekt medewerkers onvoldoende aan op fouten, heeft teveel de neiging om problemen op te lossen vóór de medewerker ipv mét de medewerker.   B
6.3 Kan delegeren Delegeert de dagelijkse werkzaamheden goed, maar trekt problemen teveel naar zich toe. Moet meer vertrouwen hebben in de medewerkers. C7 Aanvullende benodigde competentiesWaardering

7.1

Goede mondelinge vaardigheden

Schoot duidelijk tekort aan het begin van de beoordelingsperiode, maar heeft een duidelijke verbetering laten zien na het volgen van de training.

C
7.2 Is besluitvaardig Moet meer zelfstandig beslissingen maken en minder overleg voeren met leidinggevende hierover. B
7.3 Is stressbestendig Reageert goed op stressvolle situaties, werkzaamheden hebben niet te lijden in stressvolle tijden. C8 Doelstelling uit functioneringsgesprekWaardering

8.1

Verbeteren klantcontact

Het contact is wat verbetert, maar nog steeds onvoldoende. Training van de medewerkers heeft hier te weinig resultaat gehad.

B
8.2 Daling verbruik kantoorartikelen Het verbruik van de kantoorartikelen op de afdeling is juist gestegen ten opzicht van vorige beoordelingsperiode. AAlgehele beoordelingWaardering

Beoordeling

Algehele beoordeling is matig

B
Waarderingsniveaus A schoot duidelijk tekort B voldeed niet geheel aan de eisen C voldeed aan de eisen
D ging boven de eisen uit E ging in opvallende mate boven de eisen uit
Verbeter punten

2.1

Nauwkeurigheid / werktempo

Werktempo verhogen door meer te delegeren, d.w.z. niet persoonlijk de problemen oplossen, maar deze overdragen naar medewerkers. Tevens kan het werktempo verhoogt worden door werkzaamheden minder vaak te controleren.
 
5.1 Inzicht in wensen klant Spreekt medewerkers onvoldoende aan op fouten, heeft teveel de neiging om problemen op te lossen vóór de medewerker ipv mét de medewerker.
 
6.2
6.3
Aanspreken medewerkers /
delegeren
Medewerkers meer aanspreken op fouten en ze dit zelf op laten lossen /
corrigeren. Problemen meer delegeren.
 
8.1 Verbeteren klantcontact Klantcontact moet beter, alle medewerkers krijgen hiervoor een langere tweede training.
 
8.2 Daling verbruik kantoorartikelen Verbruik van kantoorartikelen moet binnen het budget blijven. Er mag niet meer buiten het budget besteld worden.
 


Opmerkingen

Hennie past goed binnen de organisatie en heeft duidelijk plezier in haar werk.


Werk- of privé omstandigheden welke de functievervulling hebben beïnvloed

Wegens langdurige ziekte is Hennie afwezig geweest en mede daardoor niet in staat geweest de gestelde doelen te halen.


B. Door medewerker in dit gesprek te kennen gegeven zienswijze

Hennie geeft aan dat zij het eens is met deze beoordeling.


C. Afspraken naar aanleiding van het beoordelingsgesprek

Hennie ontvangt met ingang van volgende maand een salarisverhoging volgens CAO van 1 trede, Hennie komt niet in aanmerking voor de bonus.


Ondertekening medewerker
Van de inhoud van deze beoordelingslijst werd door mij kennis genomen.


HRM Voeren
Naam medewerker Datum Handtekening
 
Ondertekening beoordelaar
 
S. Personeel    
Naam beoordelaar   Datum   Handtekening