Menu

Briefindeling Italiaanse brief

Mijnstraat 25/A
9500 AA Zaandam
The Netherlands
E-mail: b_janssen@hetnet.nl

Spettabile
Naam bedrijf
c.a.: Naam contactpersoon
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 ROMA RM
ITALIA

Zaandam,

Oggetto: formato lettera


Egregio Signore/Egregia Signora,

Facendo seguito alla Sua lettera del 2 gennaio u.s., in cui chiede quale sia la corretta suddivisione di una lettera, in allegato Le invio questo modello, accompagnato da una spiegazione.

Una lettera deve essere suddivisa in paragrafi e preceduta da un paragrafo introduttivo, eventualmente da un secondo e un terzo paragrafo, e infine da un paragrafo conclusivo. In alto alla lettera deve indicare i Suoi dati, l'indirizzo del mittente, la data e l'intestazione.

Concluda la lettera indicando il Suo nome e cognome e apponendo la Sua firma. In allegato troverà una spiegazione in cui fornisco una descrizione delle parti di cui si compone una lettera.
Sperando con la presente di averLe fornito tutte le informazioni necessarie, rimango in attesa di una Sua cortese risposta.

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti

Handtekening
Mijn naam
Mijn functie

All.: spiegazione


Marges

Een Italiaanse brief heeft een linkermarge van 3 cm en een rechtermarge van 6 cm.


Afzender

Vermeld rechtsboven in de brief jouw naam of de naam van het bedrijf. Vermeld geen adres indien de naam en adres gegevens al op het briefpapier van het bedrijf staan. Onder de postcode vermeld je de landnaam in het Italiaans.

Voorbeeld:
Maasstad Nederland BV
Postbus 10000
9501 AA Amsterstad
Paesi Bassi
Tel: (0031) 020-1234567
E-mail: info@bedrijfx.nl

Zorg ervoor dat het mailadres niet verandert in een hyperlink (meestal blauw gekleurd met mogelijkheid tot klikken). Dit gebeurt indien het typen van het mailadres gevolgd wordt door een 'spatie' of 'enter'. Voorkom dit door met de muis of met de pijltjestoetsen de cursor te verplaatsen. Wanneer het mailadres onverhoopt toch in een link verandert, klik dan op ongedaan maken in het menu 'bewerken'.

Richtlijnen postbedrijven

De postbedrijven geven richtlijnen om de verzending zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Dit zijn dus de wensen van het postbedrijf en geen regels, maar om vertraging in de verzending te voorkomen is het beter om deze richtlijnen aan te houden. Voor adressering naar het buitenland geldt:
Zet in het Nederlandse adres twee spaties tussen de postcode en de plaatsnaam.
De landnaam wordt geheel in hoofdletters geschreven, dit geldt alleen voor (retour)adressen die op de buitenkant van een poststuk zichtbaar zijn. Het gaat daarbij dus om etiketten, adressen op enveloppen en adressen in brieven die door een vensterenvelop heen te zien zijn.
Landnamen worden niet automatisch gelezen als deze achter de plaatsnaam staan,dus het is beter om deze op een nieuwe regel te vermelden.


Geadresseerde

In een Italiaanse brief noteer je het adres linksboven. Het is gebruikelijk om bedrijven aan te spreken met 'Spettabile Ditta'. Dit betekent zoveel als 'Geachte firma'. Hieronder schrijf je de naam van de firma. Direct erachter mag ook. De afdeling kan onder de naam vermeld worden. All'attenzione del / della (c.a.)betekent ter attentie van.
De naam van de persoon wordt voorafgegaan door Sig. (Signor) of Sig.ra (Signora).
De straatnaam wordt gevolgd door een komma en het huisnummer. De postcode bestaat uit vijf cijfers en staat voor de plaatsnaam. Een postbus heet 'casella postale' (CP).
Plaatsnamen worden in hoofdletters geschreven. Na de plaatsnaam volgt de afkorting van de provincie.

Let op: Noteer de landnaam op de envelop in het Nederlands. In de brief schrijf je de landnaam in het Italiaans, behalve als je gebruik maakt van een vensterenvelop, dan moet je de landnaam in het Nederlands in de adressering schrijven.


Voorbeeld in de brief:
Spettabile
Sapienza Università di Roma
c.a. : Signor Francesco Viali
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 ROMA RM
ITALIA


Voorbeeld op de envelop:
Spettabile
Sapienza Università di Roma
c.a. : Signor Francesco Viali
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 ROMA RM
ITALIE


Plaats + dagtekening

De datum wordt rechtsboven in de brief vermeld. Vermeld de plaats waarvandaan je de brief schrijft, gevolgd door een komma en de datum. De maandnamen schrijf je met een kleine letter. In zakelijke correspondentie wordt het lidwoord 'il' weggelaten. De eerste van de maand krijgt het achtervoegsel ' o '.

Voorbeeld:
L'Aia, 1o gennaio 2009
Nimega, 3 aprile 2008


Betreft

In de referteregel vermeld je met 'Oggetto' in een paar woorden het onderwerp. Gebruik geen punt aan het eind van de zin.

Voorbeeld:
Oggetto: graduazione


Aanspreking

In een Italaanse brief worden in de aanhef geen afkortingen gebruikt, wel kunnen functie of titel gebruikt worden. Voorafgaand aan de achternaam schrijf je 'Egregio' (alleen mannelijk) , 'Egregia'(alleen vrouwelijk) of 'Gentile' (zowel mannelijk als vrouwelijk) dit betekent geachte. Achter de aanhef volgt een komma.

Voorbeeld:
Egregrio Signor Viali,
of
Gentile Signora Bacarella,


Eerste Alinea

Deze alinea begin je met een hoofdletter.In deze alinea geef je informatie over de situatie waarin je zit, die maakt dat je de brief schrijft. Probeer te vermijden om zinnen te beginnen met 'Ik', dit kan onbeleefd overkomen.


Tweede en volgende alinea's

Schrijf hier uw brief verder uit.


Slotalinea / afsluiting

De afsluiting heeft geen punt of komma.

Voorbeeld:
Distinti saluti (Hoogachtend)
of
Cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti (≈ Hartelijke groeten, wordt gebruikt in handelscorrespondentie)


Ondertekening

De ondertekening wordt rechts op de brief geplaatst. Je schrijft je naam voluit , daaronder je functie of afdeling met een hoofdletter.

Voorbeeld:

(Handtekening)

Janneke de Groot
Segretariato


Bijlagen

Indien u documenten met de brief meestuurt, vermeld dit dan in de brief. Deze documenten noemt men 'allegato'. Uit de vermelding in de brief moet de ontvanger kunnen opmaken om welke documenten en om hoeveel documenten het gaat.

Voorbeeld:
All.: spiegazione