Menu

Speciale tekens

À ALT + 0192 à ALT + 0224 ALT + 0128 × ALT + 0215
Á ALT + 0193 á ALT + 0225 ƒ ALT + 0131 © ALT + 0169
 ALT + 0194 â ALT + 0226 £ ALT + 0163 ALT + 0153
à ALT + 0195 ã ALT + 0227 ¥ ALT + 0165 ® ALT + 0174
Ä ALT + 0196 ä ALT + 0228 ALT + 0133 ± ALT + 0177
Å ALT + 0197 å ALT + 0229 ª ALT + 0170 ÷ ALT + 0247
Æ ALT + 0198 æ ALT + 0230 º ALT + 0186 µ ALT + 0181
Ç ALT + 0199 ç ALT + 0231 ¹ ALT + 0185 ALT + 0182
Ð ALT + 0208 ¢ ALT + 0162 ² ALT + 0178 ¤ ALT + 0164
È ALT + 0200 è ALT + 0232 ³ ALT + 0179 ° ALT + 0176
É ALT + 0201 é ALT + 0233 ¼ ALT + 0188 ALT + 0137
Ê ALT + 0202 ê ALT + 0234 ½ ALT + 0189 § ALT + 0167
Ë ALT + 0203 ë ALT + 0235 ¾ ALT + 0190 · ALT + 0183
Ì ALT + 0204 ì ALT + 0236 ¿ ALT + 0191 ¬ ALT + 0172
Í ALT + 0205 í ALT + 0237 ˆ ALT + 0136 ALT + 0149
Î ALT + 0206 î ALT + 0238 ALT + 0139 ¡ ALT + 0161
Ï ALT + 0207 ï ALT + 0239 ALT + 0155 ALT + 0134
Ñ ALT + 0209 ñ ALT + 0241 ¦ ALT + 0166 ALT + 0135
Œ ALT + 0140 œ ALT + 0156 « ALT + 0171 ¸ ALT + 0184
Ò ALT + 0210 ò ALT + 0242 » ALT + 0187 ¯ ALT + 0175
Ó ALT + 0211 ó ALT + 0243
Ô ALT + 0212 ô ALT + 0244
Õ ALT + 0213 õ ALT + 0245
Ö ALT + 0214 ö ALT + 0246
Ø ALT + 0216 ø ALT + 0248
ß ALT + 0223 ð ALT + 0240
Š ALT + 0138 š ALT + 0154
Ù ALT + 0217 ù ALT + 0249
Ú ALT + 0218 ú ALT + 0250
Û ALT + 0219 û ALT + 0251
Ü ALT + 0220 ü ALT + 0252
Ý ALT + 0221 ý ALT + 0253
Ÿ ALT + 0159 ÿ ALT + 0255
Þ ALT + 0222 þ ALT + 0254
À ALT + 0192
à ALT + 0224
Á ALT + 0193
á ALT + 0225
 ALT + 0194
â ALT + 0226
à ALT + 0195
ã ALT + 0227
Ä ALT + 0196
ä ALT + 0228
Å ALT + 0197
å ALT + 0229
Å ALT + 0197
å ALT + 0229
Æ ALT + 0198
æ ALT + 0230
Ç ALT + 0199
ç ALT + 0231
Ð ALT + 0208
¢ ALT + 0162
È ALT + 0200
è ALT + 0232
É ALT + 0201
é ALT + 0233
Ê ALT + 0202
ê ALT + 0234
Ë ALT + 0203
ë ALT + 0235
Ì ALT + 0204
ì ALT + 0236
Î ALT + 0206
î ALT + 0238
Ï ALT + 0207
ï ALT + 0239
Ñ ALT + 0209
ñ ALT + 0241
ΠALT + 0140
œ ALT + 0156
Ò ALT + 0210
ò ALT + 0242
Ó ALT + 0211
ó ALT + 0243
Ô ALT + 0212
ô ALT + 0244
Õ ALT + 0213
õ ALT + 0245
Ö ALT + 0214
ö ALT + 0246
Ø ALT + 0216
ø ALT + 0248
ß ALT + 0223
ð ALT + 0240
Š ALT + 0138
š ALT + 0154
Ù ALT + 0217
ù ALT + 0249
Ú ALT + 0218
ú ALT + 0250
Û ALT + 0219
û ALT + 0251
Ü ALT + 0220
ü ALT + 0252
Ý ALT + 0221
ý ALT + 0253
Ÿ ALT + 0159
ÿ ALT + 0255
Þ ALT + 0222
þ ALT + 0254
ALT + 0128
× ALT + 0215
ƒ ALT + 0131
© ALT + 0169
£ ALT + 0163
ALT + 0153
¥ ALT + 0165
® ALT + 0174
ALT + 0133
± ALT + 0177
ª ALT + 0170
÷ ALT + 0247
º ALT + 0186
µ ALT + 0181
¹ ALT + 0185
ALT + 0182
² ALT + 0178
¤ ALT + 0164
³ ALT + 0179
° ALT + 0176
¼ ALT + 0188
ALT + 0137
½ ALT + 0189
§ ALT + 0167
¾ ALT + 0190
· ALT + 0183
¿ ALT + 0191
¬ ALT + 0172
ˆ ALT + 0136
ALT + 0149
ALT + 0139
¡ ALT + 0161
ALT + 0155
ALT + 0134
¦ ALT + 0166
ALT + 0135
« ALT + 0171
¸ ALT + 0184
» ALT + 0187
¯ ALT + 0175
Bovenstaande tekens kan je in een windows-omgeving toepassen door de ALT-toets ingedrukt te houden en tegelijkertijd de desbetreffende cijfercombinatie in te toetsen. Bijvoorbeeld: voor het euroteken typ je de ALT-combinatie: "ALT + 0128" in.