Menu

Briefindeling Spaanse brief

Mijn naam
Mijnstraat 1
1234 AA Sneek
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Atn.: Sr. D. Mateo Cruz
Fernando, 4
41004 Sevilla
ESPAÑA
Leeuwarden,

Referencia: carta modelo

Estimado señor, estimada señora:

En ocasión de su carta del 2 de enero ppdo. en la que me pide por la composición exacta de una carta, le envío el presente ejemplo y unas líneas de explicación.

La carta debe subdividirse debidamente en párrafos, es decir un párrafo de introducción, eventualmente un segundo y tercer párrafo y un párrafo final. Arriba usted deberá mencionar sus propios datos, la dirección del destinatario, la fecha y el saludo. Finalice la carta con su nombre y firma.

En anexo, encontrará una breve explicación en la que comento cada parte de la carta.
Esperando haberle informado adecuadamente, le saludo

Handtekening
Mijn naam
Mijn functie

Anexo: explicación


Marges

Voor een Spaanse brief zijn geen specifieke marges gedefinieerd. Wel is het de gewoonte om wat bredere marges van tenminste 3 cm aan te houden.


Afzender

Vermeld rechtsboven in de brief jouw naam of de naam van het bedrijf. Vermeld geen adres indien de naam en adres gegevens al op het briefpapier van het bedrijf staan. Onder de postcode vermeld je de landnaam in het Spaans.

Voorbeeld:
Maasstad Nederland BV
Postbus 10000
9501 AA Amsterstad
Países Bajos
Tel: (0031) 020-1234567
E-mail: info@bedrijfx.nl

Zorg ervoor dat het mailadres niet verandert in een hyperlink (meestal blauw gekleurd met mogelijkheid tot klikken). Dit gebeurt indien het typen van het mailadres gevolgd wordt door een 'spatie' of 'enter'. Voorkom dit door met de muis of met de pijltjestoetsen de cursor te verplaatsen. Wanneer het mailadres onverhoopt toch in een link verandert, klik dan op ongedaan maken in het menu 'bewerken'.


Richtlijnen postbedrijven

De postbedrijven geven richtlijnen om de verzending zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Dit zijn dus de wensen van het postbedrijf en geen regels, maar om vertraging in de verzending te voorkomen is het beter om deze richtlijnen aan te houden. Voor adressering naar het buitenland geldt:
Zet in het Nederlandse adres twee spaties tussen de postcode en de plaatsnaam.
De landnaam wordt geheel in hoofdletters geschreven, dit geldt alleen voor (retour)adressen die op de buitenkant van een poststuk zichtbaar zijn. Het gaat daarbij dus om etiketten, adressen op enveloppen en adressen in brieven die door een vensterenvelop heen te zien zijn.
Landnamen worden niet automatisch gelezen als deze achter de plaatsnaam staan,dus het is beter om deze op een nieuwe regel te vermelden.Geadresseerde

Vermeld de geadresseerde (voor wie de brief bedoeld is) zowel op de enveloppe als linksboven in de brief. Vermeld ook de afdeling en/of de naam van degene aan wie u de brief schrijft.
De bedrijfsnaam schrijf je geheel in hoofdletters. 'Atn.' (a la atención) staat voor t.a.v. De naam van de persoon dient voluit geschreven te worden en wordt voorafgegaan door Sr. (señor), Sra. (señora) of Srta. (señorita).

De straatnaam wordt gevolgd door een komma en het huisnummer. De postcode bestaat uit vijf cijfers en staat voor de plaatsnaam. Een postbusheet 'Apatado' (Apdo.). Plaatsnamen worden in kleine letters geschreven.

Let op: Noteer de landnaam op de envelop in het Nederlands. In de brief schrijf je de landnaam in het Spaans, behalve als je gebruik maakt van een vensterenvelop, dan moet je de landnaam in het Nederlands in de adressering schrijven.


Voorbeeld in de brief:
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Atn.: Sr. D. Mateo Cruz
Fernando, 4
41004 Sevilla
ESPAÑA


Voorbeeld op de envelop:
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Atn.: Sr. D. Mateo Cruz
Fernando, 4
41004 Sevilla
SPANJE


Plaats + dagtekening

De datum wordt rechtsboven in de brief vermeld. Vermeld de plaats waarvandaan je de brief schrijft, gevolgd door een komma en de datum. De maandnamen schrijf je met een kleine letter.
De maandnaam Én het jaartal wordt voorafgegaan door 'de'.

Voorbeeld:
La Haya, 1 de enero de 2009
Nimègue, 3 de abril de 2008


Betreft

In de referteregel vermeld je met 'Asunto' of 'Referencia' in een paar woorden het onderwerp. Gebruik geen punt aan het eind van de zin.

Voorbeeld:
Referencia: graduación


Aanspreking

In een Spaanse brief kunnen in de aanhef afkortingen en functietitels gebruikt worden. Voorafgaand aan de achternaam schrijf je 'Estimado Señor' (mannelijk) of 'Señora Éstimada' (vrouwelijk) dit betekend Geachte.
Als je de achternaam van de geadresseerde niet weet schrijf je 'Muy Señor mio' (geachte heer) of 'Muy Señora mio' (geachte mevrouw) of 'Muy señores nuestros' (geachte heer/mevrouw).
Achter de aanhef volgt een dubbele punt.

Voorbeeld:
Estimado Señor Director:
of
Estimada Señora Banderas:


Eerste Alinea

Deze alinea begin je met een hoofdletter.In deze alinea geef je informatie over de situatie waarin je zit, die maakt dat je de brief schrijft. Probeer te vermijden om zinnen te beginnen met 'Ik', dit kan onbeleefd overkomenTweede en volgende alinea's

Schrijf hier jouw brief verder uit.


Slotalinea

Achter de afsluiting volgt een komma.

Voorbeeld:
Le Saluda atentamente, Les saludamos atentamente, (Hoogachtend)
Atentos saludos, (Met vriendelijke groet)
Sin otro particular, aprovechamos la occasion para enviarles un cordial saludo, (≈ hartelijke groet. Wordt gebruikt in handelcorrespondentie)


Afsluiting

De ondertekening wordt links op de brief geplaatst. De groet wordt gevolgd door een komma. Je schrijft je naam voluit , daaronder je functie of afdeling met een hoofdletter.

Voorbeeld:
Le saluda atentamente, (hoogachtend)

(Handtekening)

Janneke de Groot
Secretaría


Bijlagen

Indien u documenten met de brief meestuurt, vermeld dit dan in de brief. Deze documenten noemt men 'Anexos'. Uit de vermelding in de brief moet de ontvanger kunnen opmaken om welke documenten en/of om hoeveel documenten het gaat.

Voorbeeld:
Anexo: la explicación