Menu

Briefindeling Franse brief

Marges

De marges voor een Franse brief zijn: links 33 mm, rechts 20 mm, boven en onder 20 mm.


Afzender

Vermeld linksboven in de brief jouw naam of de naam van het bedrijf. Vermeld geen adres indien de naam en adres gegevens al op het briefpapier van het bedrijf staan. Onder de postcode vermeld je de landnaam in het Frans.

 

Voorbeeld:
Maasstad Nederland BV
Mijnstraat 188
9501 AA Amsterstad
Pays-Bas
Telefoon: +31(0)20-1234567
E-mail: info@bedrijfx.nl

 

Zorg ervoor dat het mailadres niet verandert in een hyperlink (meestal blauw gekleurd met mogelijkheid tot klikken). Dit gebeurt indien het typen van het mailadres gevolgd wordt door een 'spatie' of 'enter'. Voorkom dit door met de muis of met de pijltjestoetsen de cursor te verplaatsen. Wanneer het mailadres onverhoopt toch in een link verandert, klik dan op ongedaan maken in het menu 'bewerken'.


Richtlijnen postbedrijven

De postbedrijven geven richtlijnen om de verzending zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Dit zijn dus de wensen van het postbedrijf en geen regels, maar om vertraging in de verzending te voorkomen is het beter om deze richtlijnen aan te houden. Voor adressering naar het buitenland geldt:

Zet in het Nederlandse adres twee spaties tussen de postcode en de plaatsnaam.

De landnaam wordt geheel in hoofdletters geschreven, dit geldt alleen voor (retour)adressen die op de buitenkant van een poststuk zichtbaar zijn. Het gaat daarbij dus om etiketten, adressen op enveloppen en adressen in brieven die door een vensterenvelop heen te zien zijn.

Landnamen worden niet automatisch gelezen als deze achter de plaatsnaam staan. Daarom is het beter om deze op een nieuwe regel te vermelden.


Geadresseerde

Vermeld de geadresseerde (voor wie de brief bedoeld is) zowel op de enveloppe als op de brief. Vermeld ook de afdeling en/of de naam van degene aan wie je de brief schrijft. Onder de bedrijfsnaam schrijf je voluit de naam van de persoon aan wie de brief gericht is, gebruik van initialen is toegestaan. ‘ATTN :’ is de afkorting van ‘À l’attention de’ dit betekent ‘ter attentie van’. Voorafgaand aan de naam schrijf je Monsieur ‘M.’ (met punt) of Madame ‘Mme’ (zonder punt). Achternamen worden vaak in hoofdletters geschreven.

Het huisnummer wordt gevolgd door een komma en de straatnaam. De postcode bestaat uit vijf cijfers en staat voor de plaatsnaam. Een postbus heet ‘Boite Postale’ (BP).

Plaatsnamen worden in het Frans met hoofdletters geschreven.

Let op: Noteer de landnaam op de envelop in het Nederlands. In de brief schrijf je de landnaam in het Frans, behalve als je gebruik maakt van een vensterenvelop, dan moet je de landnaam in het Nederlands in de adressering schrijven.

 

Voorbeeld in de brief:
Université de Paris
ATTN : M. Claude DUJARDIN
200, Avenue de Republique
92001 PARIS
FRANCE


Voorbeeld op de envelop:
Université de Paris
ATTN : M. Claude DUJARDIN
200, Avenue de Republique
92001 PARIS
FRANKRIJK


Betreft

In de referteregel vermeld je met ‘Objet’ of ‘Concerne’ in een paar woorden het onderwerp. In het Frans plaats je een spatie voor de dubbele punt. Gebruik geen punt aan het eind van de zin.

Voorbeeld:
Objet : obtention du diplôme


Plaats en datum

De datum wordt rechtsboven in de brief vermeld. Vermeld de plaats waarvandaan je de brief schrijft, gevolgd door een komma en de datum. De maandnamen schrijf je met een kleine letter.

De datumaanduiding begint met het lidwoord ‘le’. Alleen de eerste van de maand krijgt het achtervoegsel ‘er’.

Voorbeeld:
La Haye, le 1er janvier 2018
Nimègue, le 4 avril 2019


Aanhef

In een Franse brief noem je de naam van de geadresseerde niet. Je schrijft enkel ‘Monsieur’, ‘Madame’ of bijvoorbeeld “Monsieur le directeur’. Eindig de aanspreking altijd met een komma.

Voorbeeld:
Monsieur,


Eerste Alinea

Deze alinea begin je met een hoofdletter. In deze alinea geef je informatie over de situatie waarin je zit, die maakt dat je de brief schrijft. Probeer te vermijden om zinnen te beginnen met 'Ik', dit kan onbeleefd overkomen.


Volgende alinea's

Schrijf hier je brief verder uit.


Slotalinea

De traditionele afsluiting bestaat uit drie delen:

  1. Opening (bijv. Nous vous prions d'agréer, of recevoir; Acceptez; Recevez, Agréez)
  2. Herhaling van de aanhef (Monsieur, Madame, Monsieur le directeur)
  3. Het toegewenste (Nos salutations distinguées; l’expression de nos sentiments respectueux)

Voorbeeld:
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments distingués.


Afsluiting

De ondertekening wordt rechts op de brief geplaatst. Je schrijft je naam voluit met je achternaam in hoofdletters. Daaronder zet je je functie of afdeling.

Voorbeeld:
(Handtekening)

Janneke de GROOT
Secrétariat


Bijlagen

Indien u documenten met de brief meestuurt, vermeld dit dan in de brief. Deze documenten noemt men 'Annexes' of P.J. (pièce jointe). Uit de vermelding in de brief moet de ontvanger kunnen opmaken om welke documenten en/of om hoeveel documenten het gaat.

Voorbeeld:
Annexe : l'explication