Menu

Sollicitatieformulier

 
Pas het formulier eenvoudig aan zodat het bij jouw bedrijf past.

Dit formulier wordt ingevuld in verband met:
      sollicitatie     stage     Anders, nl.  


Persoonlijke gegevens

 Naam:           Man     Vrouw
 Voornamen (voluit):  
 Geboortedatum:    Geboorteplaats:  
 Nationaliteit:  
 Burgerlijke staat:  
 Burgerservicenummer (BSN):  
 Adres:  
 Postcode en Woonplaats:  
 Telefoonnummer:    Mobiel:  
 E-mailadres:  
 Bank- / gironummer:  


Functie

 Naar welke functie solliciteert u?  
 Hoeveel uur wilt u werken?   uur per week


Motivatie

 Wat spreekt u aan in ons bedrijf?  
 Wat spreekt u aan in de functie?  


Opleidingen

 Opleiding / cursus  Instelling  Van / tot  Diploma
      ja / nee
      ja / nee
      ja / nee


Werkervaring

 Functie  Werkzaamheden  Bedrijf / organisatie  Diploma
       
       
       


Referenties

 Naam:  Functie  Bedrijf / organisatie  Tel. Nr.
       
       
       


Talenkennis (vul in: goed / voldoende / matig / slecht)

 Nederlands  spreken    Engels  spreken  
 schrijven    schrijven  
 Duits  spreken    Frans  spreken  
 schrijven    schrijven  
 Anders, nl.  spreken    Anders, nl.  spreken  
 schrijven    schrijven  


Softwarekennis (vul in: goed / voldoende / matig / slecht)

 MS Word    MS Outlook  
 MS Excel    Anders, nl  
 MS Access  


Vaardigheden (kruis uw vaardigheden aan)

     Nauwkeurigheid      Samenwerken      Communicatie
     Creativiteit      Leidinggeven      Anders, nl.
     Analyseren      Stressbestendigheid      Anders, nl.


Nevenfuncties

 Vervult u op dit moment nevenfuncties?     Ja, nl.     Nee


Stage (alleen in te vullen indien u stage bij ons wilt lopen)

 Opleiding / studierichting:  
 Stageperiode:  
 Naam en adres van de school:  
 Naam stagebegeleider school:    Tel.nr.:  
 Heeft u een OV-studentenkaart?     Ja     Nee  Aldus naar waarheid ingevuld: te:   Datum:  

  Handtekening: