Menu

MedewerkerstevredenheidsonderzoekVoorbeeld enquête

1.0 Op welke afdeling ben je werkzaam?  
Functie Zeer eens Eens Neutraal Oneens Zeer Oneens
2.1 Ik doe mijn werk met veel plezier.
2.2 Ik vind dat ik op mijn huidige positie op mijn plaats ben.
2.3 Mijn werk kent een grote variatie aan activiteiten en ervaringen.
2.4 Mijn werk sluit goed aan op mijn kennis en ervaring.
2.5 Ik heb voldoende eigen verantwoordelijkheid.
2.6 Mijn werk bevat voldoende uitdagingen.
2.7 Ik voel mij gewaardeerd voor het werk dat ik doe.
2.8 Ik ben tevreden over de veiligheid en hygiëne in en rondom mijn werkplek.
2.9 Wat spreekt jou het meeste aan in jouw functie?  
   
2.10 Wat spreekt jou het minste aan in jouw functie?
   
2.11 Heb je een idee hoe dit verbeterd kan worden? Zo ja, hoe?  
   
2.12 Als je jouw functie een rapportcijfer zou moeten geven, wat zou dat dan zijn? Cijfer:
   
Werkdruk Zeer eens Eens Neutraal Oneens Zeer
Oneens
3.1 Ik heb voldoende tijd om mijn werk op tijd af te ronden.
3.2 Ik hoef haast nooit wegens ziekte te verzuimen.
3.3 De werkdruk in mijn werk is te groot.
3.4 Wat zijn de sterke punten van de organisatie m.b.t. werkdruk?  
   
3.5 Wat zijn de verbeterpunten van de organisatie m.b.t. werkdruk?  
   
3.6 Heb je een idee hoe dit verbeterd kan worden? Zo ja, hoe?  
   
   
Leidinggevende Zeer eens Eens Neutraal Oneens Zeer
Oneens
4.1 Ik ben tevreden over mijn directe leidinggevende.
4.2 Voor mij is het duidelijk wat mijn taken en bevoegdheden zijn.
4.3 Er is voor mij voldoende mogelijkheid tot overleg met mijn leidinggevende.
4.4 Wat spreekt jou het meeste aan in jouw leidinggevende?  
   
4.5 Wat spreekt jou het minste aan in jouw leidinggevende?  
   
4.6 Heb je een idee hoe dit verbeterd kan worden? Zo ja, hoe?  
4.7 Als je jouw leidinggevende een rapportcijfer zou moeten geven, wat zou dat dan zijn? Cijfer:
   
Arbeidsvoorwaarden Zeer eens Eens Neutraal Oneens Zeer
Oneens
5.1 De zwaarte van mijn werk en de beloning zijn met elkaar in overeenstemming.
5.2 Ik ben tevreden over de secundaire arbeidsvoorwaarden.
5.3 Wat spreekt jou het meeste aan in de arbeidsvoorwaarden?  
   
5.4 Wat spreekt jou het minste aan in de arbeidsvoorwaarden?  
   
5.5 Heb je een idee hoe dit verbeterd kan worden? Zo ja, hoe?  
   
5.6 Als je de arbeidsvoorwaarden van de organisatie een rapportcijfer zou moeten geven, wat zou dat dan zijn? Cijfer:
   
Samenwerking en werksfeer Zeer eens Eens Neutraal Oneens Zeer
Oneens
6.1 Op mijn afdeling of in mijn team is iedereen bereid elkaar te helpen.
6.2 Ik voel mij thuis op mijn afdeling of in mijn team.
6.3 Ik ben tevreden over de samenwerking en afspraken met mijn directe collega’s.
6.4 Ik ben tevreden over de manier waarop mijn afdeling met andere afdelingen samenwerkt.
6.5 Er heerst een prettige werksfeer binnen de organisatie.
6.6 Wat spreekt jou het meeste aan in de samenwerking en werksfeer?  
   
6.7 Wat spreekt jou het minste aan in de samenwerking en werksfeer?  
   
6.8 Heb je een idee hoe dit verbeterd kan worden? Zo ja, hoe?  
   
6.9 Als je de samenwerking en werksfeer binnen de organisatie een rapportcijfer zou moeten geven, wat zou dat dan zijn?
    Cijfer:
   
Opleiding en ontwikkeling Zeer eens Eens Neutraal Oneens Zeer
Oneens
7.1 De organisatie moedigt ons voldoende aan ons bij te scholen en te ontwikkelen.
7.2 Ik kan mij persoonlijk ontwikkelen binnen deze organisatie.
7.3 Ik heb voldoende bijscholings- en ontwikkelingsmogelijkheden in mijn werk.
7.4 Wat zijn de sterke punten van de organisatie m.b.t. opleiding en ontwikkeling?  
   
7.5 Wat zijn de verbeterpunten van de organisatie m.b.t. opleiding en ontwikkeling?  
   
7.6 Heb je een idee hoe dit verbeterd kan worden? Zo ja, hoe?  
   
7.7 Als je de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie een rapportcijfer zou moeten geven, wat zou dat dan zijn?
    Cijfer:
   
Organisatie Zeer eens Eens Neutraal Oneens Zeer
Oneens
8.1 Ik voel mij verbonden met de organisatie.
8.2 Ik ben trots om mijn geleverde werk.
8.3 Ik ben trots om voor de organisatie te mogen werken.
8.4 Wat spreekt jou het meeste aan in de organisatie?  
8.5 Wat spreekt jou het minste aan in de organisatie?  
8.6 Heb je een idee hoe dit verbeterd kan worden? Zo ja, hoe?  
8.7 Als je de organisatie in totaal een rapportcijfer zou moeten geven, wat zou dat dan zijn? Cijfer:
   
Opmerkingen  
9.1 Heb je nog opmerkingen, ideeën of suggesties? Dan kun je deze in de ruimte hieronder vermelden.
 

Bedankt voor je bijdrage en tijd!

Excel document voor de verwerking van de gegevens. Nu met gratis Word document!