Menu

Afwijzing sponsorverzoek

Voorbeeld 1

Geachte heer Janssen,

Met interesse hebben wij kennis genomen van uw verzoek betreffende sponsoring van Stichting Kid.
Jaarlijks bereiken ons vele verzoeken tot sponsoring, waaruit wij gedwongen zijn een weloverwogen keuze te
maken. Ons sponsorbudget is beperkt en wij kunnen niet aan alle aanvragen gehoor geven.

Hoewel wij het doel van uw initiatief zeer lovenswaardig en nobel vinden kunnen wij helaas niet tegemoet
komen aan uw verzoek om een financiële bijdrage. Het spijt ons u niet beter te kunnen berichten.

Wij wensen u veel succes met het werven van fondsen voor Stichting Kid.

Met vriendelijke groet,
Spons BV


Kim Doel
Financiële administratie


Voorbeeld 2

Geachte mevrouw Gift,

Wij hebben uw brief van jl., waarin u vraagt om een bijdrage voor Stichting Bij, ontvangen. Geld BV kan zich geheel vinden in de doelstelling van Stichting Bij. Ons sponsorbudget voor is echter al geheel besteed.
Tot onze spijt kunnen wij uw verzoek dan ook niet honoreren.

Indien u volgend jaar voor sponsoring in aanmerking wilt komen, verzoeken wij u vriendelijk uw aanvraag in te dienen voor . Dan stellen wij ons budget voor op en kunnen wij uw aanvraag in overweging nemen.

Wij wensen u veel succes bij de organisatie van Stichting Bij.

Met de meeste hoogachting,
Geld BV


MJP. Geldschieter
DirectieVoorbeeldzinnen

Inleidende alinea

 • Met interesse hebben wij kennis genomen van uw verzoek betreffende sponsoring van [projectnaam sponsoring].
 • Wij hebben uw brief van [datum], waarin u vraagt om een bijdrage voor [projectnaam sponsoring], ontvangen.
 • In uw brief van [datum] vraagt u om sponsoring [projectnaam sponsoring].
 • Hartelijk dank voor uw brief waarin u ons wijst op de mogelijkheid tot sponsoring van [projectnaam sponsoring].
 • In antwoord op uw verzoek tot sponsoring moeten wij u helaas mededelen dat [Naam bedrijf] niet overgaat tot sponsoring.
 • Wij hebben uw aanvraag voor sponsoring van [projectnaam sponsoring] ontvangen.

Verklarende alinea

 • Door de talrijke aanvragen die we elk jaar ontvangen zijn wij genoodzaakt een weloverwogen keuze te maken.
 • Wij hebben uw verzoek met veel sympathie in overweging genomen.
 • Jaarlijks bereiken ons vele verzoeken tot sponsoring, waardoor wij gedwongen zijn een weloverwogen keuze te maken.
 • [Naam bedrijf] kan zich geheel vinden in de doelstelling van [projectnaam sponsoring]. Ons sponsorbudget voor [jaar] is echter al geheel besteed.
 • Hoewel het doel van uw initiatief zeer lovenswaardig en nobel is kunnen wij helaas niet tegemoet komen aan uw verzoek om een financiële bijdrage.
 • De sponsordoelen bij [Naam bedrijf] staan vast en wij hebben geen extra budget.
 • Uw aanvraag past helaas niet binnen de kaders van het voor sponsoring beschikbare jaarbudget.
 • Ons sponsorbeleid richt zich uitsluitend op activiteiten die relatie hebben met ons eigen werkgebied.
 • Door budgettaire beperkingen kunnen wij niet ingaan op uw verzoek, maar wij kunnen u wel materiële steun verlenen.
 • We hebben uw verzoek in overweging genomen, maar de sponsorkosten wegen naar onze mening niet op tegen de opbrengsten.
 • Ons reclamebudget is intussen verdeeld en afgesloten.
 • Onze sponsoringcontracten voor de komende perioden liggen al vast. Dit betekent dat wij helaas niet meer kunnen ingaan op uw verzoek om sponsoring.
 • Ons jaarlijkse budget voor sponsoring ligt vast.
 • Sponsoring past niet in ons marketingbeleid.

Slotalinea

 • Het spijt ons u niet beter te kunnen berichten.
 • Tot onze spijt kunnen wij geen gehoor geven aan uw verzoek.
 • Tot onze spijt kunnen wij uw verzoek niet honoreren.
 • Helaas kunnen we daarom niet kunnen ingaan op uw verzoek.
 • Wij doen een beroep op uw begrip dat onzerzijds keuzes gemaakt moeten worden.
 • Indien u volgend jaar voor sponsoring in aanmerking wilt komen, verzoeken wij u vriendelijk uw aanvraag in te dienen voor [datum]. Dan stellen wij ons budget voor [jaar/periode] op en kunnen wij uw aanvraag in overweging nemen.
 • Wij hopen dat u begrip heeft voor ons standpunt en wensen u succes toe met uw initiatief en het werven van sponsoren.
 • Wij wensen u veel succes bij de organisatie van [projectnaam sponsoring].
 • Wij wensen u veel succes met het werven van fondsen voor [projectnaam sponsoring].
 • Wij wensen u veel succes toe bij uw activiteiten.
 Meer voorbeeldbrieven

Voorbeeld 3

Geachte mevrouw Streven,

Hartelijk dank voor uw brief waarin u ons wijst op de mogelijkheid tot sponsoring van Stichting Duiten. Wij hebben uw verzoek met veel sympathie in overweging genomen.

Door de talrijke aanvragen die we elk jaar ontvangen zijn wij genoodzaakt een weloverwogen keuze te maken. Wij hebben een beperkt budget voor sponsoring en uw aanvraag past helaas niet binnen de kaders van het voor sponsoring beschikbare jaarbudget.
Wij hopen dat u begrip heeft voor ons standpunt en wensen u succes toe met uw initiatief en het werven van sponsoren.

Hoogachtend,
Biljet BV


E.U. Biljet
Directie


Voorbeeld 4

Geachte heer Konings,

Wij hebben uw aanvraag voor sponsoring van Project Donatie ontvangen.
U kunt zich wellicht voorstellen dat wij regelmatig verzoeken ontvangen voor sponsoring. Om weloverwogen keuzes te kunnen maken hebben wij een sponsorbeleid. Dit beleid richt zich met name op activiteiten die relatie hebben met ons eigen werkgebied.
Wij hebben uw verzoek met veel sympathie in overweging genomen, maar zijn tot het besluit gekomen dat uw doelstellingen niet voldoende aansluiten op onze diensten.
Tot onze spijt kunnen wij uw verzoek dan ook niet honoreren.

Wij wensen u veel succes met het werven van fondsen voor Project Donatie.

Met vriendelijke groet,
Schenking BV


D. Uiten
Directeur


Voorbeeld 5

Geachte heer Mohammed,

Naar aanleiding van uw brief hebben wij met veel interesse kennis genomen van Stichting CASH.
Kapitaal BV kan zich geheel vinden in de doelstelling van Stichting CASH, maar onze sponsorcontracten voor de komende perioden liggen al vast. Dit betekent dat wij helaas niet meer kunnen ingaan op uw verzoek om sponsoring.

Wij wensen u veel succes toe met uw initiatief en het werven van sponsoren.

Hoogachtend,
Kapitaal BV


David Poen
Boekhouder