Menu

Bewaartermijn personeelsdossier

Sollicitatiegegevens
Document / gegevens Verplichte
bewaartermijn
Ingangsdatum
bewaartermijn
Fiscus
aspect
Vastgelegd in
Sollicitatiebrief, -formulier,
correspondentie omtrent
de sollicitatie,
getuigschriften, verklaring
omtrent gedrag,
psychologisch onderzoek
4 weken zonder
toestemming, 1 jaar met
toestemming van de
sollicitant
na beƫindiging
sollicitatieprocedure of
einde dienstverband
- Vrijstellingsbesluit Wet
Bescherming
Persoonsgegevens (WBP)


Arbeidsvoorwaarden
Document / gegevens Verplichte
bewaartermijn
Ingangsdatum
bewaartermijn
Fiscus
aspect
Vastgelegd in
Akte van aanstelling /
arbeidsovereenkomst
tot 2 jaar einde dienstverband - Art. 52 Wet
Rijksbelastingen
Wijzigingen
arbeidsovereenkomst
tot 2 jaar einde dienstverband - Art. 52 Wet
Rijksbelastingen
Aanvullende arbeids- en
salarisafspraken
minimaal 7 jaar einde dienstverband Ja Vrijstellingsbesluit Wet
Bescherming
Persoonsgegevens (WBP)
Loonbelastingverklaringen
en kopie identiteitsbewijs
minimaal 5 jaar einde dienstverband - Art.23a Uitvoeringsregeling
loonbelasting
Correspondentie inzake
benoemingen, promotie,
demotie
tot 2 jaar einde dienstverband - Art. 52 Wet
Rijksbelastingen
Correspondentie inzake
ontslag
tot 2 jaar einde dienstverband Ja Art. 52 Wet
Rijksbelastingen
VUT-regeling tot 2 jaar einde dienstverband - Art. 52 Wet
Rijksbelastingen
Afspraken inzake werk OR tot 2 jaar einde lidmaatschap - Vrijstellingsbesluit Wet
Bescherming
Persoonsgegevens (WBP)
Burgerlijke staat werknemer minimaal 7 jaar einde dienstverband Ja Vrijstellingsbesluit Wet
Bescherming
Persoonsgegevens (WBP)
Kopie getuigschrift tot 2 jaar einde dienstverband - -


Loopbaan / personeelsontwikkeling
Document / gegevens Verplichte
bewaartermijn
Ingangsdatum
bewaartermijn
Fiscus
aspect
Vastgelegd in
Afspraken inzake
opleidingen
periode dat werknemer
eventueel nog kosten
moet vergoeden
einde dienstverband - Vrijstellingsbesluit Wet
Bescherming
Persoonsgegevens (WBP)
Aanvraag opleiding door
werknemer
tot afronding / afbreking
opleiding
- - -
Afspraken omtrent loopbaan tot realisatie - - -
Verslagen functionerings- en
beoordelingsgesprekken
tot 2 jaar einde dienstverband - Vrijstellingsbesluit Wet
Bescherming
Persoonsgegevens (WBP)


Verzuim
Document / gegevens Verplichte
bewaartermijn
Ingangsdatum
bewaartermijn
Fiscus
aspect
Vastgelegd in
Ziektekosten duur verzekering tot
einde dienstverband
- - Vrijstellingsbesluit Wet
Bescherming
Persoonsgegevens (WBP)
Correspondentie UWV en
bedrijfsarts
tot 2 jaar einde dienstverband - Vrijstellingsbesluit Wet
Bescherming
Persoonsgegevens (WBP)
Verslaglegging inzake Wet
Verbetering Poortwachter
tot 2 jaar einde dienstverband - Vrijstellingsbesluit Wet
Bescherming
Persoonsgegevens (WBP)


Overige zaken
Document / gegevens Verplichte
bewaartermijn
Ingangsdatum
bewaartermijn
Fiscus
aspect
Vastgelegd in
Afstandsverklaring woon-
werkverkeer
duur afspraak + 7 jaar - Ja Art. 52 Wet
Rijksbelastingen
Verslaglegging van
probleemsituaties
tot 2 jaar einde dienstverband - Vrijstellingsbesluit Wet
Bescherming
Persoonsgegevens (WBP)
Verslaglegging van
financiƫle problemen
2 jaar - - Vrijstellingsbesluit Wet
Bescherming
Persoonsgegevens (WBP)
Loonbeslagen tot opheffing - - Vrijstellingsbesluit Wet
Bescherming
Persoonsgegevens (WBP)
Brieven inzake jubilea tot einde dienstverband - - -
Correspondentie directie /
PZ / direct leidinggevende
Afhankelijk van
ontslagsituatie bij einde
dienstverband of tot 2
jaar daarna
- - -
Gegevens inzake etniciteit
en herkomst
minimaal 5 jaar einde dienstverband - Wet Stimulering
Arbeidsdeelname
Minderheden - Wet Samen
Identiteitspapieren van van
derden ingeleende
vreemdelingen waarvoor een
tewerkstellingsvergunning is
verleend
minimaal 5 jaar einde dienstverband - Wet Arbeid Vreemdelingen