Menu

Begeleidende brief MTO

Voorbeeld 1

Geachte medewerker van Survey BV,

Om meer inzicht te krijgen in uw tevredenheid ten aanzien van Survey BV hebben wij besloten een
medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) te houden.

Wij zijn ons ervan bewust dat u als medewerker het beste zicht heeft op de verbeterpunten binnen de
organisatie en willen u dan ook vriendelijk verzoeken de enquête nauwkeurig in te vullen. In het MTO kunt
u (anoniem) aangeven waar volgens u verbeteringen binnen de organisatie plaats moeten vinden en op
welke wijze.

Wij verzoeken u vriendelijk de ingevulde enquête voor retour te sturen in de bijgevoegde
antwoordenveloppe.
Omstreeks zullen wij u de resultaten van de enquêtes bekend maken.

Wij rekenen op een goede respons!

Hoogachtend,
Survey BV


Kees Employers
Personeelsfunctionaris


Voorbeeld 2

Beste medewerker,

Brief BV vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van de mening van haar medewerkers. Daarom
hebben wij besloten een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) te houden.

Door middel van dit onderzoek krijgt u de kans om (anoniem) uw mening te geven over verschillende
onderdelen van onze organisatie. De doelstelling van dit onderzoek is om verbeteringen door te voeren op
punten waarop onze medewerkers dit het meeste nodig vinden. Tevens hopen wij dat u ideeën of
suggesties heeft hoe wij dit het beste aan kunnen pakken.

Bijgevoegd treft u de enquête. Wij willen u vriendelijk verzoeken deze in te vullen en voor te
deponeren in de daarvoor bestemde doos bij de receptie.
Wij rekenen op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Brief BV


Bianca Opstellen
Secretaresse

Bijlage: MTOVoorbeeldzinnen

Inleidende alinea

 • [Naam organisatie] vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van de mening van haar
  medewerkers. Wij hebben daarom besloten een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
  te houden.
 • Om de meningen van onze medewerkers te peilen heeft het management besloten een
  medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) te houden.
 • Graag willen wij uw aandacht vragen voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek.
 • Om meer inzicht te krijgen in uw tevredenheid ten aanzien van onze organisatie hebben wij
  besloten een medewerkerstevredenheidsenquête te houden.

Verklarende alinea

 • [Naam organisatie] is zich ervan bewust dat u als medewerker het beste zicht heeft op de
  verbeterpunten binnen de organisatie.
 • Door middel van een dergelijk onderzoek hopen we meer inzicht te krijgen in wat er leeft op de
  werkvloer.
 • De doelstelling van dit onderzoek is om verbeteringen door te voeren op punten waarop onze
  medewerkers dit het meeste nodig vinden. Tevens hopen wij dat u ideeën of suggesties heeft hoe
  wij dit het beste aan kunnen pakken.
 • Het doel van dit onderzoek is om knelpunten binnen de organisatie te signaleren en deze op een
  juiste wijze te verbeteren. Tevens zijn wij benieuwd naar wat volgens u onze sterke punten zijn.
 • De enquête is geheel anoniem.
 • Door middel van dit onderzoek krijgt u de kans om (anoniem) uw mening te geven over
  verschillende onderdelen van onze organisatie.
 • Door het invullen van de enquête geeft u [naam bedrijf] de mogelijkheid om uw werkplezier en dat van uw
  collega’s te vergroten.
 • Door het invullen van de enquête kunt u aangeven waar volgens u verbeteringen binnen de
  organisatie plaats moeten vinden.

Slotalinea

 • Bijgevoegd treft u de enquête. Wij willen u vriendelijk verzoeken deze in te vullen en voor [datum]
  te deponeren [plaats van deponeren].
 • Wij verzoeken u vriendelijk de ingevulde enquête voor [datum] retour te sturen in de bijgevoegde
  antwoordenveloppe.
 • [Datum] starten wij met de verwerking van de enquêtes en [datum] ontvangt u het resultaat van de
  enquêtes.
 • Wij verwachten u omstreeks [datum] de resultaten van de enquêtes mede te kunnen delen.
 • Wij rekenen op een goede respons.
 • Wij rekenen op uw medewerking.
 Meer voorbeeldbrieven

Voorbeeld 3

Geachte medewerker,

Graag vragen wij uw aandacht voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek.
Door middel van dit onderzoek willen wij uw mening over MT&O peilen. Wij zijn ons ervan bewust dat u als
medewerker het beste zicht heeft op de verbeterpunten binnen de organisatie en willen u dan ook
vriendelijk verzoeken de enquête nauwkeurig in te vullen.

Het doel van dit onderzoek is om knelpunten binnen onze organisatie te signaleren en deze op een juiste
wijze te verbeteren. Tevens zijn wij benieuwd naar wat volgens u juist onze sterke punten zijn.
In de enquête krijgt u de kans om (anoniem) uw mening te geven over verschillende onderdelen van onze
organisatie.
Half starten wij met de verwerking van het onderzoek en eind ontvangt u het resultaat
van de enquêtes.

Wij verzoeken u vriendelijk de ingevulde enquête voor retour te sturen in de bijgevoegde
antwoordenveloppe.

Met vriendelijke groet,
MT&O


Miranda Personeel
P&O


Voorbeeld 4

Beste medewerker,

Om de meningen van onze medewerkers te peilen heeft het management besloten een
medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) te houden.

Door middel van een dergelijk onderzoek hopen we meer inzicht te krijgen in wat er leeft op de werkvloer.
In de enquête kunt u uw mening geven over verschillende onderdelen van onze organisatie. Tevens kunt u
aangeven wat volgens u veranderd zou moeten worden en op welke wijze. De enquête is geheel anoniem.
Door het invullen van de enquête geeft u Meten BV de mogelijkheid om uw werkplezier en dat van uw
collega’s te vergroten. Wij rekenen dan ook op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Meten BV


Piet Voorbeeld
Directeur