Menu

Sleutelverklaring

Naam medewerker  
Functie  
Sleutelnummer  
Overhandigd op  
Overhandigd door  
Sleutel geeft toegang tot  

Ondergetekende wordt door ondertekening van dit formulier "sleutelhouder" en verklaart op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de voorwaarden van het sleutel gebruik. Te weten:

  • Sleutelhouder dient zich te houden aan de geldende regels en veiligheidsvoorschriften
    binnen het bedrijf.
  • Het is sleutelhouder verboden om een kopie van de sleutel te (laten) maken.
  • Sleutelhouder is verantwoordelijk voor alle schade ontstaan door misbruik van de sleutel.
  • Sleutelhouder dient diefstal of verlies van de sleutel direct te melden bij zijn/haar leidinggevende.
  • Sleutelhouder levert de sleutel per ommegaande in wanneer hiertoe wordt verzocht.
  • Bij einde dienstverband levert sleutelhouder de sleutel uiterlijk op de laatste werkdag in.


Handtekening
werkgever / leidinggevende
Handtekening
werknemer     
Sleutel retour    
Datum    
     
Ontvangen door   Naam medewerker
     
Handtekening   Handtekening
 

   


02-1-20 Tuxx wenst iedereen een gezond, succesvol en efficient 2020!!!
24-12-19 Prettig kerstfeest! Wist je dat in de meeste landen alleen eerste kerstdag een officiële vrije dag is? In Nederland zijn 25 en 26 december officiële vrije dagen.
17-12-19 Voicemail: Hoe kan ik snel het volgende voicemailbericht beluisteren? Functietoetsen van KPN, Vodafone, T-mobile, etc.: tiny.cc/r1jhq