Menu

Sleutelverklaring

Naam medewerker  
Functie  
Sleutelnummer  
Overhandigd op  
Overhandigd door  
Sleutel geeft toegang tot  

Ondergetekende wordt door ondertekening van dit formulier "sleutelhouder" en verklaart op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de voorwaarden van het sleutel gebruik. Te weten:

  • Sleutelhouder dient zich te houden aan de geldende regels en veiligheidsvoorschriften
    binnen het bedrijf.
  • Het is sleutelhouder verboden om een kopie van de sleutel te (laten) maken.
  • Sleutelhouder is verantwoordelijk voor alle schade ontstaan door misbruik van de sleutel.
  • Sleutelhouder dient diefstal of verlies van de sleutel direct te melden bij zijn/haar leidinggevende.
  • Sleutelhouder levert de sleutel per ommegaande in wanneer hiertoe wordt verzocht.
  • Bij einde dienstverband levert sleutelhouder de sleutel uiterlijk op de laatste werkdag in.


Handtekening
werkgever / leidinggevende
Handtekening
werknemer     
Sleutel retour    
Datum    
     
Ontvangen door   Naam medewerker
     
Handtekening   Handtekening
 

   


03-7-20 Tips en trucs om dubieuze debiteuren te voorkomen en de door jou verstuurde facturen op tijd betaald te krijgen. tuxx.nl/debiteurenbehe…
19-6-20 Handige voorbeeldzinnen voor het maken van engelse brieven. tuxx.nl/voorbeeldzinne…
18-6-20 @tomschouteden We bouwen een auto aanvul tool waarmee bedrijfsgegevens (naam, adres, zip) worden opgezocht aan de hand van een toplevel domein. Is dit interessant voor @TeamleaderBE? developer.tuxx.co.uk/api-overview/c…