Menu

Effectief onderhandelen

Voorbereiding

 • Bepaal je belangrijkste doel, wat wil je bereiken met het gesprek.
 • Stel minimale eisen vast.
 • Bepaal welke toekomstige relatie je nastreeft met je gesprekspartner.
 • Bepaal welke concessies je wilt of mag doen.
 • Stel vast welke randvoorwaarden nodig zijn bij die concessies.
 • Stel vast of u voldoende informatie heeft om in gesprek te gaan.
 • Ga na of je baas je volledig steunt.

Het gesprek

 • Stel vast of uw contactpersoon bevoegd is om te onderhandelen.
 • Concentreer je op het overtuigen van de gesprekspartner.
 • Ga er altijd van uit dat je tot een goede afspraak zal komen.
 • Doe niet direct concessies en ga niet te snel op het openingsbod in.
 • Doe niet teveel concessies. Voor elke concessie moet minstens iets gelijkwaardigs teruggevraagd worden.
 • Ga er niet van uit dat je de “underdog” bent.
 • Toon respect voor je gesprekspartner en dwing zelf respect af.
 • Besef dat je keihard kunt onderhandelen zonder onvriendelijk of vijandig te zijn.
 • Val je gesprekspartner niet persoonlijk aan.
 • Besef dat je je doel niet in één gesprek hoeft te behalen.
 • Bespreek eerst de zaken die makkelijk oplosbaar zijn.
 • Neem voldoende tijd voor het gesprek.
 • Wees geduldig maar vasthoudend.
 • Stel controle vragen. Heb je alles goed begrepen?
 • Blijf rustig als het gesprek onaangenaam wordt.
 • Houd je belangrijkste doel voor ogen.
 • Na het gesprek kun je de gemaakte afspraken eventueel schriftelijk bevestigen