Menu

Klanten overtuigen

6 manieren om jouw klant te overtuigen


Sociale beweging: Klanten kijken om zich heen wat anderen kopen. Ze verwachten dat het product goed is omdat anderen er ook voor hebben gekozen.
Actie: Prijs producten aan als ‘meest populair’, vermeld een top 10 van de meest verkochte producten of laat verkoopcijfers zien als een product goed verkoopt.
Let op: Plaats, waar mogelijk, alleen producten die je zelf verkoopt in deze vergelijkingen. Als je vermeldt dat jouw product populairder is dan dat van de concurrent kan de klant dit juist opvatten als een goedkope verkooptruc.

Schaarste: Klanten zijn geïnteresseerd in producten waar er maar weinig van zijn. Ze zijn bang dat ze ‘de boot missen’ als ze geen actie ondernemen.
Actie: Vermeld dat producten maar een bepaalde periode verkrijgbaar zijn of dat er maar een beperkte oplage gemaakt is. Let op: Er moet wel daadwerkelijk sprake van schaarste zijn. Als je klanten misleidt verlies je het vertrouwen en werkt het uiteindelijk tegen je.

Autoriteit: Klanten vertrouwen op mensen of instellingen met een autoritaire functie zoals artsen en overheidsinstellingen. Ze verwachten dat het product goed is als het door een autoriteit gekocht of aangeprezen wordt.
Actie: Gebruik het als verkooppunt als jouw product is gekocht of getest door een autoriteit.

Wederkerigheid: Klanten willen graag iets terug doen als zij iets gratis hebben ontvangen. Ze zijn dus eerder geneigd om over tot kopen over te gaan als ze al iets ontvangen hebben.
Actie: Geef voorafgaand aan het verkoopgesprek een persoonlijk cadeautje of gratis advies.

Sympathie: Klanten kopen eerder iets bij iemand die ze sympathiek vinden.
Actie: Maak een vriendelijke opmerking over iemands uiterlijk, stuur een persoonlijk kaartje bij een gelegenheid of kijk of je iets gemeen hebt, bijvoorbeeld een hobby of sport. Let op: Mensen prikken zo door onoprechte complimenten heen. Zorg dus dat je compliment echt gemeend is.

Commitment & consistentie: Klanten kopen graag weer bij het bedrijf waarbij ze een positieve ervaring hebben en ze maken vaak keuzes die in lijn liggen met eerder gemaakte beslissingen.
Actie: Zorg dat je je klanten tevreden houdt, wees op de hoogte van eerdere aankopen en kijk welke nieuwe producten hierop kunnen aansluiten.


De grondlegger van deze basisprincipes is Professor Robert B. Cialdini, hoogleraar Psychologie en Marketing aan de Arizona State University en bekend van diverse boeken zoals 'Invloed' en ‘Overtuigingskracht’.


13-4-22 Handige maandplanner om te printen. tuxx.nl/planning/maand…
21-3-22 Tips voor debiteurenbeheer tuxx.nl/debiteurenbehe…
02-3-22 Vind de nieuwste bureaukalender voor 2022-2023 hier. Printen-vouwen-nieten en plannen maar! tuxx.nl/planning/kalen…