Menu

Abonnement opzeggen

Voorbeeld 1

Geachte heer Schrijven,

Met deze brief zeggen wij per het abonnement op het tijdschrift Online op. Reden voor de opzegging is de afgenomen interesse van onze medewerkers.
Mocht u de bovengenoemde opzeggingsdatum niet accepteren omdat de overeenkomst anders bepaalt, dan geldt deze opzegging als gedaan met inachtneming van de opzegtermijn en tegen de juiste datum.

Graag ontvang ik binnen 7 werkdagen een schriftelijke bevestiging met daarin vermeld de einddatum van het contract.

Met vriendelijke groet,
Abo BV


Maud de Vries
Directiesecretaresse


Voorbeeld 2

Geachte mevrouw Janssen,

Uit financieel oogpunt hebben wij een keuze moeten maken tussen de lopende abonnementen. Helaas hebben wij moeten besluiten het contract met uw organisatie op te zeggen. Met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn loopt ons contract derhalve per

Wij danken u voor uw dienstverlening en wensen u veel succes met uw organisatie.
Graag ontvangen wij een schriftelijke bevestiging van deze opzegging.

Met vriendelijke groet,
ZEG BV

MJP. Zeggen
Administratief medewerkster

Voorbeeldzinnen

Inleidende alinea

 • Middels deze brief maak ik u kenbaar dat ik het abonnement op [dienst/product] wil opzeggen met ingang van [datum] waarmee ik de opzegtermijn van [periode] in acht neem.
 • Aangezien wij hebben gekozen voor een nieuwe [dienst/product], zeggen wij hierbij het huidige abonnement op, met inachtneming van de verplichte opzegtermijn.
 • Door middel van dit schrijven willen wij het contract met uw organisatie beëindigen. Wij verzoeken u, met inachtneming van de contractuele opzegtermijn, het contract per [datum] te beëindigen.
 • Bij dezen zeggen wij het abonnement op [dienst/product] per eerst mogelijke datum op.
 • Hierbij maak ik u kenbaar mijn abonnement op [dienst/product] te willen opzeggen.
 • Met deze brief wil ik per [datum] het abonnement opzeggen. Reden voor de opzegging is [reden].
 • Met deze brief zeg ik mijn abonnement met inachtneming van de opzegtermijn op. De ingangsdatum van de opzegging is daarmee [datum].
 • Met deze brief zeg ik het abonnement op [dienst] per direct op / per de eerst mogelijke datum op.
 • Bij deze zeg ik het contract voor [dienst] op.
 • Via deze weg wil ik u mededelen dat wij het huidige abonnement op [dienst/product] niet wensen voort te zetten.

Verklarende alinea

 • Kunt u deze opzeggingsdatum niet accepteren, omdat deze in strijd is met de overeenkomst, dan zeg ik per ingang van de eerstvolgende mogelijkheid met inachtneming van de opzegtermijn het abonnement op.
 • Mocht u de bovengenoemde opzeggingsdatum niet accepteren omdat de overeenkomst anders bepaalt, dan geldt deze opzegging als gedaan met inachtneming van de opzegtermijn en tegen de juiste datum.
 • Hierbij trekken wij tevens de machtiging tot automatische incasso in. De machtiging is afgegeven voor een bedrag van € [bedrag] voor rekening [nummer].

Slotalinea

 • Graag ontvang ik binnen twee weken na dagtekening van deze brief een bevestiging van de opzegging per post/per mail [mailadres].
 • Graag ontvang ik per kerende post uw bevestiging van deze opzegging.
 • Ik verzoek u ons binnen vier weken een schriftelijke bevestiging te sturen van deze opzegging, met daarin eveneens vermeld de einddatum van het abonnement.
 • Ik ga ervan uit dat hiermee de overeenkomst tegen het einde van de lopende abonnementsperiode is beëindigd.
 • Graag ontvang ik van u binnen 7 dagen een bevestiging van de contractbeëindiging.
 • Graag ontvang ik van u een schriftelijke bevestiging van deze opzegging. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met mij opnemen op bovengenoemd telefoonnummer.
 • Gelieve binnen een week na dagtekening van deze brief een bevestiging van mijn opzeggen per post naar bovenstaand adres te sturen.
 • Graag ontvang ik van u binnen 2 weken na dit schrijven een schriftelijke bevestiging van mijn opzegging. Mocht ik binnen 2 weken geen reactie van u ontvangen dan beschouw ik de opzegging als definitief.

Meer voorbeeldbrieven

Voorbeeld 3

Geachte heer Stellen,

Bij dezen zeggen wij het abonnement op de Online Automatisering Assistent per direct op. Wij zijn zeer ontevreden over uw dienstverlening en hebben geen vertrouwen meer in uw organisatie.

Indien wij in de overeenkomst een opzegtermijn overeengekomen zijn, dan geldt deze opzegging als gedaan tegen de juiste datum met inachtneming van de opzegtermijn. De ingangsdatum van de opzegging is daarmee .

Wij verzoeken u ons binnen twee weken een schriftelijke bevestiging te sturen van deze opzegging, met daarin vermeld de einddatum van het abonnement.

Hoogachtend,
Brief BV

Jacqueline Schrijver
Financiële administratie


Voorbeeld 4

Geachte heer Ende,

Door middel van dit schrijven beëindigen wij het contract met uw organisatie. Ik verzoek u, met inachtneming van de contractuele opzegtermijn, het contract per te beëindigen.

Wij zijn zeer tevreden over uw dienstverlening, maar in verband met interne wijzigingen hebben wij geen behoefte meer aan uw diensten. Wij danken u voor de prettige samenwerking.

Graag ontvangen wij een schriftelijk bevestiging van deze opzegging.

Hoogachtend,
Sturen BV

C.V. Verdrag
Secretaresse


Voorbeeld 5

Geachte heer Konings,

Bij dezen wil ik u informeren over het feit dat wij niet langer gebruik zullen maken van uw diensten. Met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn van vier weken zeg ik per ons contract op.

Hierbij trekken wij tevens de machtiging tot automatische incasso in. De machtiging is afgegeven voor een bedrag van € 45,- voor rekening NL44 RABO 0123 4567 89.

Gelieve binnen een week na dagtekening van deze brief een bevestiging van mijn opzeggen per post naar bovenstaand adres te sturen.

Hoogachtend,
Akkoord VOF


Michael Schrijven
Financiële administratie


Voorbeeld 6

Geachte mevrouw Claassen,

Middels dit schrijven zeg ik het abonnement op het Business Extra Magazine met ingang van op, waarbij ik de opzegtermijn van vier weken in acht neem.

Onze gegevens:
Dienst BV
Postbus 80
9582 AA Overeen
Klantnummer 456

Graag ontvang ik binnen 7 werkdagen een schriftelijke bevestiging van deze opzegging.

Met vriendelijke groeten,
Dienst BV

Simone Schrijf
Directie