Menu

Aanmaning Duits


Voorbeeld 1

Sehr geehrter Herr Jorg,

leider konnten wir auf unsere Rechnung Nr.: 124 bis heute noch keinen Zahlungseingang feststellen. Wir bitten deshalb um Prüfung und kurzfristigen Ausgleich der Rechnung innerhalb acht Tagen auf unser Konto NL44 RABO 0123 4567 89.

Sollten Sie die Zahlung zwischenzeitlich bereits geleistet haben, sehen Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandlos an.

Mit freundlichen Grüßen
Debiteur en Co

Maud de Vries
Debiteurenbeheer


Vrij vertaald:

Helaas hebben wij tot op heden nog geen betaling mogen ontvangen van de factuur met nummer 124. Wij verzoeken u daarom het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen over te maken op onze rekening NL44 RABO 0123 4567 89.

Indien het bedrag inmiddels is overgemaakt dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

Met vriendelijke groet,

 

Voorbeeld 2: laatste aanmaning

Sehr geehrte Frau Deutsch,

trotz unserer 1. Mahnung vom haben wir bis jetzt keinen Zahlungseingang erhalten.
Nachstehender Rechnung ist nunmehr weit überfällig und wir erwarten die prompte Begleichung. Bitte bestätigen Sie uns, dass Sie die Zahlung heute veranlasst haben.

Rechnungsnummer Rechnungsdatum Betrag offen fällige tage
5324 € 125,25 25

Wenn Ihre Bezahlung wiederum nicht während des oben genannten Termins erfolgt, sehen wir uns gezwungen unsere Forderung endgültig aus Händen zu geben und Rechtsmaßnahmen einzuleiten.
Sie werden für alle hieraus entstehenden Zinsen und eventuelle Gerichtskosten haftbar gemacht.

Bei eventuell anfallenden Fragen wenden Sie sich bitte an den unten angegebenen Sachbearbeiter.

Hochachtungsvoll
Brief BV

MJP. Diever
DirectieVrij vertaald:

Ondanks onze eerdere aanmaning hebben wij nog geen betaling van u ontvangen. Onderstaande factuur heeft de betalingstermijn ver overschreden en wij verwachten de betaling per ommegaande van u te ontvangen. Gelieve ons te bevestigen dat de betaling vandaag zal plaatsvinden.

Factuurnummer Factuurdatum Openstaand bedrag Overschrijding betalingstermijn
5324 € 125,25 25 dagen

Als uw betaling uitblijft binnen de bovengenoemde termijn zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven. U zult aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende rente en incassokosten.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de ondergetekende.

Hoogachtend,

Meer voorbeeldbrieven >>

Voorbeeldzinnen

Inleidende alinea
 • leider konnten wir auf unsere Rechnung Nr.: 124 bis heute noch keinen Zahlungseingang feststellen.
 • trotz unserer 1. Mahnung haben wir bis jetzt keinen Zahlungseingang erhalten.
 • in Bezug auf unsere Rechnung Nr.: [factuurnummer] und unsere 1. Mahnung mussten wir heute feststellen, dass Ihre Zahlung bei uns noch immer nicht eingegangen ist.
 • für unten stehenden Betrag, konnten wir bis heute noch keinen Zahlungseingang feststellen.
 • anhand nachstehender Liste können Sie erkennen, dass bei einer oder mehreren Rechnungen das vereinbarte Zahlungsziel überschritten ist.

Verklarende alinea
 • Wir bitten um Prüfung und kurzfristigen Ausgleich der Rechnung innerhalb acht Tagen auf unser Konto [rekeningnummer].
 • Nachstehender Rechnung ist nunmehr weit überfällig und wir erwarten die prompte Begleichung.
 • Sicherlich haben Sie bislang vergessen, die Zahlung vorzunehmen.
 • Wenn Ihre Bezahlung wiederum nicht während des oben genannten Termins erfolgt, sehen wir uns gezwungen unsere Forderung endgültig aus Händen zu geben und Rechtsmaßnahmen einzuleiten.
 • Sie werden für alle hieraus entstehenden Zinsen und eventuelle Gerichtskosten haftbar gemacht.

Slotalinea
 • Sollten Sie die Zahlung zwischenzeitlich bereits geleistet haben, sehen Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandlos an.
 • Bitte bestätigen Sie uns, dass Sie die Zahlung heute veranlasst haben.
 • Bei eventuell anfallenden Fragen wenden Sie sich bitte an den unten angegebenen Sachbearbeiter.
 • Sollten Sie die Zahlung bereits vorgenommen haben, dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, um dies abzuklären.
 • Solten Sie die rechnung bereits beglichen haben, so danken wir Ihnen und bitten Sie, dieses Schreiben als gegenstandslos zu betrachten.
 

Meer voorbeeldbrieven
 
Voorbeeld 3

Sehr geehrte Frau Veder,

in Bezug auf unsere Rechnung Nr.: 4812 und unsere 1. Mahnung mussten wir heute feststellen, dass Ihre Zahlung bei uns noch immer nicht eingegangen ist. Sicherlich haben Sie bislang vergessen, die Zahlung vorzunehmen. Dies sollten Sie nun jedoch umgehend nachholen.
Sollten Sie die Zahlung bereits vorgenommen haben, dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, um dies abzuklären. Möglicherweise konnten wir Ihre Zahlung nicht zuordnen, weil z.B. der Verwendungszweck nicht korrekt angegeben wurde.

Hochachtungsvoll
Betaling BV

C.V. Baan
Directie


Vrij vertaald:

Wij hebben moeten vaststellen dat wij op de factuur met nummer 4812, ondanks een eerdere herinnering, nog steeds geen betaling hebben mogen ontvangen. Wij gaan ervan uit dat de factuur aan uw aandacht is ontsnapt, maar verzoeken u dringend het verschuldigde bedrag direct over te maken.

Indien u het bedrag inmiddels heeft overgemaakt verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. Mogelijkerwijs konden wij uw betaling niet verwerken omdat bijvoorbeeld de mededeling/ factuurnummer niet correct opgegeven is.

Hoogachtend,

 

Voorbeeld 4

Sehr geehrter Herr Mahnung,

für unten stehenden Betrag, konnten wir bis heute noch keinen Zahlungseingang feststellen.
Bitte überweisen Sie den noch ausstehenden Betrag in Höhe von € 355,95 auf eines unseren Konten.

Solten Sie die Rechnung bereits beglichen haben, so danken wir Ihnen und bitten Sie, dieses Schreiben als gegenstandslos zu betrachten.

Mit freundlichem Gruß
Herinnering VOF

Michael Duits
Directeur


Vrij vertaald:

Voor onderstaand bedrag hebben wij tot op heden nog geen betaling mogen ontvangen. Wij verzoeken u het openstaande bedrag van € 355,95 op een van onze rekeningen over te maken.

Indien het bedrag inmiddels is overgemaakt dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

Met vriendelijke groet,

 

Voorbeeld 5

Sehr geehrte Frau De Hoog,

anhand nachstehender Liste können Sie erkennen, dass bei einer oder mehreren Rechnungen das vereinbarte Zahlungsziel überschritten ist.

Rechnungsnummer Rechnungsdatum Betrag offen fällige tage
1234 € 250,50 14

Bei eventuell anfallenden Fragen wenden Sie sich bitte an den unten angegebenen Sachbearbeiter.
Umgehende Zahlung wird erbeten.

Mit freundlichem Gruß
Duitsland VOF

Jan Nota
Afdeling Debiteuren


Vrij vertaald:

Aan de hand van onderstaande lijst kunt u zien dat van één of meerdere facturen de overeengekomen betalingstermijn is overschreden.

Factuurnummer Factuurdatum Openstaand bedrag Overschrijding betalingstermijn
1234 € 250,50 14 dagen

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ondergetekende.
U wordt verzocht de factuur per ommegaande te betalen.

Met vriendelijke groet,