Menu

Weekdagen in 6 talen

Weekdagen
Nederlands Duits Engels Frans Spaans Italiaans
maandag Montag Monday lundi lunes lunedi
dinsdag Dienstag Tuesday mardi martes martedì
woensdag Mittwoch Wednesday mercredi miércoles mercoledì
donderdag Donnerstag Thursday jeudi jueves giovedi
vrijdag Freitag Friday vendredi viernes venerdi
zaterdag Samstag Saturday samedi sábado sabato
zondag Sonntag Sunday dimanche domingo domenica
Afkortingen weekdagen
Nederlands Duits Engels Frans Spaans Italiaans
ma Mo Mon lu lu lu
di Di Tue ma ma ma
wo Mi Wed me mi me
do Do Thu je ju gi
vr Fr Fri ve vi ve
za Sa Sat sa sa sa
zo So Sun di do do

19-8-19 Hoe was de indeling van een zakelijke brief ook al weer?! tuxx.nl/brieven/briefi…
14-8-19 Tips om een presentatie tot een goed einde te brengen. tuxx.nl/presentatie/ti…
09-8-19 Bij welke plaats hoort het netnummer 0118? Voor deze en alle andere netnummers > tuxx.nl/telefoneren/ne…