Menu

Sneltoetsen Mac

⌘ of Apple-logo = Command
Pictogram Option- of Alt-toets of Alt = Option
Pictogram Control-toets = Control
Pictogram Shift-toets = Shift
Pictogram caps-lock toets = Caps lock
fn = Functietoets

Sneltoetsen voor tabbladen en vensters

Toetsencombinatie Functie
Command - N Een nieuw venster openen
Command - T Een nieuw tabblad openen
Command - Shift-N Een nieuw venster openen
Command - O Geselecteerd bestand openen
Command - klikken De link op een nieuw tabblad op de achtergrond openen Veel gebruikte sneltoetsen:
Command - Shift - klikken De link op een nieuw tabblad openen Command - T Nieuw tabblad openen
Shift - klikken De link in een nieuw venster openen Command - M Het venster minimaliseren
Command - Shift-T Het laatst gesloten tabblad opnieuw openen Command - N Een nieuw venster openen
Command - Option - rechterpijl Naar het volgende tabblad overschakelen Command - Shift-W Het huidige venster sluiten
Command - Option - linkerpijl Naar het vorige tabblad overschakelen Command - R Webpagina vernieuwen
Command - W Het huidige tabblad of pop-upvenster sluiten
Command - Shift-W Het huidige venster sluiten
Command - [ Naar vorige pagina in browsegeschiedenis gaan
Command - ] Naar volgende pagina in browsegeschiedenis gaan
Command - M Het venster minimaliseren
Command - H Het actieve venster verbergen
Command - Option-H Alle andere vensters verbergen
Command - Q De actieve applicatie afsluiten

Snelkoppelingen voor de adresbalk

Toetsencombinatie Functie
Command - Enter. URL op nieuw tabblad op de achtergrond openen
Command - L De URL selecteren
Option - linkerpijl Muisaanwijzer naar het vorige woord in de adresbalk plaatsen
Option - rechterpijl. Muisaanwijzer naar het volgende woord in de adresbalk verplaatsen
Shift - Option - linkerpijl Het vorige woord in de adresbalk markeren
Shift - Option - rechterpijl Het volgende woord in de adresbalk markeren
Command - Delete Het woord dat vóór de muisaanwijzer in de adresbalk staat verwijderen

Snelkoppelingen voor webpagina's

Toetsencombinatie Functie
Command - P De huidige pagina afdrukken
Command - Shift-P Het dialoogvenster 'Pagina-instelling' openen
Command - S De huidige pagina opslaan
Command - Shift-I De huidige pagina per e-mail verzenden
Command - R De huidige pagina opnieuw laden
Command - , Het laden van de huidige pagina stoppen
Command - F De zoekbalk openen
Command - G De volgende term die overeenkomt met uw invoer in de zoekbalk vinden
Command - Shift-G of Shift-Enter De vorige term die overeenkomt met uw invoer in de zoekbalk vinden
Command - E De selectie voor de zoekopdracht gebruiken
Command - J Naar de selectie springen
Command - Option-I 'Hulpprogramma's voor ontwikkelaars’ openen
Command - Option-J JavaScript-console openen
Command - Option-U De bron van de huidige pagina openen
Option - klikken Het doel van de link downloaden
Command - D De huidige webpagina als bladwijzer opslaan
Command - Shift-D Alle open tabbladen opslaan als bladwijzers in een nieuwe map
Command - Shift-F De pagina in de modus Volledig scherm openen
Command - + Alles op de pagina vergroten
Command en - Alles op de pagina verkleinen
Command - 0 De inhoud van de pagina terugzetten naar de oorspronkelijke grootte
Command - Shift-H De startpagina in het huidige tabblad openen
Spatiebalk Omlaag bladeren door de webpagina.
Command - Option-F Op internet zoeken

Snelkoppelingen voor tekst

Toetsencombinatie Functie
Command - C De geselecteerde inhoud naar het klembord kopiëren
Command - Option - C De URL van de pagina die je bekijkt naar het klembord kopiëren
Command - V De inhoud van het klembord plakken
Command - Shift - Option - V De inhoud plakken met de opmaak van de tekst die eromheen staat
Command - X of Shift - Delete De geselecteerde inhoud verwijderen en deze kopiëren naar het klembord
Command - Z De laatst uitgevoerde actie ongedaan maken
Command - Shift - Z De laatst uitgevoerde actie opnieuw uitvoeren
Command - X Gemarkeerde inhoud verwijderen en deze opslaan op het klembord
Command - A Alle tekst op de huidige pagina selecteren
Command - : Het dialoogvenster 'Spelling en grammatica' openen
Command - ; De spelling en grammatica op de huidige pagina controleren

Functiesneltoetsen in Google Chrome

Toetsencombinatie Functie
Command - Shift - B De bladwijzerbalk in- en uitschakelen
Command - Option - B Bladwijzerbeheer openen
Command - , Het dialoogvenster 'Voorkeuren' openen
Command - Y De pagina 'Geschiedenis' openen
Command - Shift - J De pagina 'Downloads' openen
Command - Shift - Delete Dialoogvenster 'Browsegegevens wissen' openen