Menu

Sneltoetsen Google Chrome

Sneltoetsen voor tabbladen en vensters

Toetsencombinatie Functie
Ctrl+N Een nieuw venster openen
Ctrl+T Een nieuw tabblad openen
Ctrl+Shift+N Een nieuw venster in de incognitomodus openen
Ctrl+O Het geselecteerde bestand openen in Google Chrome
Ctrl+klikken De link op een nieuw tabblad op de achtergrond openen
Ctrl+Shift+klikken De link openen in een nieuw tabblad
Shift+klikken De link openen in een nieuw venster
Ctrl+Shift+T Het laatst gesloten tabblad opnieuw openen
Ctrl+1 t/m Ctrl+8 Naar het tabblad op positienummer in de tabbladstrook schakelen
Ctrl+9 Naar het laatste tabblad schakelen
Ctrl+Tab of Ctrl+Page Down Naar het volgende tabblad schakelen
Ctrl+Shift+Tab of Ctrl+Page Up Naar het vorige tabblad schakelen
Alt+F4 Huidige venster sluiten
Ctrl+W of Ctrl+F4 Huidige tabblad of huidige pop-upvenster sluiten
Alt+Home Startpagina in het huidige venster openen

Functiesneltoetsen in Google Chrome

Toetsencombinatie Functie Veel gebruikte sneltoetsen:
Alt+F of Alt+E Menu 'Gereedschap' openen waarmee je instellingen in Google Chrome kunt regelen en aanpassen Ctrl+T Nieuw tabblad openen
Ctrl+Shift+B Bladwijzerbalk in- en uitschakelen Ctrl+F Zoeken op deze pagina
Ctrl+H Pagina 'Geschiedenis' openen Ctrl+Tab Volgend tabblad
Ctrl+J Pagina 'Downloads' openen Ctrl+W Huidig tabblad sluiten
Shift+Esc Dialoogvenster 'Taakbeheer' openen F5 Webpagina vernieuwen
Ctrl+Shift+J Pagina 'Hulpprogramma's voor ontwikkelaars' Alt+linkerpijl Naar de vorige pagina gaan
Ctrl+Shift+Delete Dialoogvenster 'Browsegegevens wissen' openen Alt+D De tekst in de adresbalk selecteren
F1 Helpcentrum op een nieuw tabblad openen

Snelkoppelingen voor de adresbalk

Toetsencombinatie Functie
Ctrl+Enter www. en .com toevoegen aan invoer in adresbalk en URL openen
URL+Alt+Enter. De URL op een nieuw tabblad openen
Ctrl+L of Alt+D De URL selecteren
Ctrl+linkerpijl Verplaatst uw muisaanwijzer naar het vorige woord in de adresbalk
Ctrl+rechterpijl Muisaanwijzer naar volgende woord in de adresbalk verplaatsen
Ctrl+Backspace Woord verwijderen dat vóór de muisaanwijzer in de adresbalk staat
Shift+Delete in de vervolgkeuzelijst Het item uit de browsegeschiedenis verwijderen

Snelkoppelingen voor webpagina's

Toetsencombinatie Functie
Ctrl+P Huidige pagina afdrukken
Ctrl+S Huidige pagina opslaan
F5 of Ctrl+R Huidige pagina opnieuw laden
Esc Laden van de huidige pagina stoppen
Ctrl+F Zoekbalk openen
Ctrl+G of F3 Volgende term vinden die overeenkomt met de invoer in zoekbalk
Ctrl+Shift+G, Shift+F3 of Shift+Enter Vorige term vinden die overeenkomt met de invoer in de zoekbalk
Ctrl+F5 of Shift+F5 Pagina opnieuw laden en de inhoud in cachegeheugen negeren
Alt+klikken Doel van de link downloaden
Ctrl+U Bron van de huidige pagina openen
Ctrl+D Huidige webpagina opslaan als bladwijzer
Ctrl+Shift+D Alle open pagina's opslaan als bladwijzers in een nieuwe map
F11 Pagina openen in de modus Volledig scherm
Ctrl+plusteken Alles op de pagina vergroten
Ctrl+minteken Alles op de pagina verkleinen
Ctrl+0 Inhoud van de pagina terugzetten naar de oorspronkelijke grootte
Spatiebalk Omlaag door de webpagina bladeren
Home Naar de bovenkant van de pagina gaan
End Naar de onderkant van de pagina gaan

Snelkoppelingen voor tekst

Toetsencombinatie Functie
Ctrl+C De geselecteerde inhoud naar het klembord verplaatsen
Ctrl+V of Shift+Insert De inhoud van het klembord plakken
Ctrl+Shift+V De inhoud van het klembord plakken zonder opmaak
Ctrl+X of Shift+Delete Geselecteerde inhoud verwijderen en naar het klembord kopiëren