Menu

Valkuilen startende ondernemer

Persoonlijke valkuilen ondernemer

Onvoldoende voorbereiding
Het bedrijfsplan is niet goed doordacht en je loopt tegen problemen aan waar je nog geen rekening mee hebt gehouden.
Valkuil voorkomen: Schrijf een goed ondernemingsplan. Tijdens het schrijven van een ondernemingsplan wordt je ‘gedwongen’ om over verschillende aspecten na te denken en kom je stap voor stap tot oplossingen voor eventuele problemen.

Onrealistische financiële verwachtingen
De omzet valt tegen, de kosten zijn te hoog en het duurt langer dan verwacht voordat er winst wordt gemaakt.
Valkuil voorkomen: Maak een financieel plan als onderdeel van je ondernemersplan. Laat dit eventueel toetsen door een financieel adviseur, accountant of de KvK.

Te weinig bluf of durf
Je had verwacht dat je product of dienst zichzelf wel verkoopt, maar dit valt in de praktijk toch tegen. Of je bent niet helemaal zeker van je eigen product.
Valkuil voorkomen: Ga netwerken, stap op klanten af en overtuig mensen van jouw product of dienst, ook al ben je er zelf nog niet helemaal zeker van. Als je ziet dat mensen enthousiast zijn dan wordt je vanzelf zekerder. Maar ook als het niet meteen lukt, niet opgeven! Ondernemen is een kwestie van durven, doen en doorzetten.

Slechte balans tussen werk en privéleven
Slapend rijk worden is maar voor weinigen weggelegd. De nieuwe onderneming kost veel meer tijd en energie dan verwacht en er blijft weinig over voor het thuisfront, je sociale leven en hobby’s.
Valkuil voorkomen: Betrek partner, familie en/of vrienden bij je plannen. Zorg dat je partner begrijpt hoeveel tijd het van je zal vragen en wees er zeker van dat hij/zij achter je staat. Maak een reële planning en weeg af of je werkelijk bereid bent om er andere dingen voor te laten. Schakel eventueel een coach in om je te helpen bij time management of het stellen van grenzen.Valkuilen in de bedrijfsvoering

Onduidelijke afspraken
Klanten, leveranciers, zakenpartners of investeerders hebben mondelinge toezeggingen gedaan, maar komen deze niet na.
Valkuil voorkomen: Leg afspraken duidelijk vast en laat deze ondertekenen. Zorg dat de voorwaarden voor alle partijen duidelijk zijn.

Verkeerde huisvesting
Het gehuurde of gekochte pand heeft niet de juiste grootte, bereikbaarheid of locatie.
Valkuil voorkomen: Denk goed na over de voorwaarden waar het pand aan moet voldoen bijv. bereikbaarheid, opslagmogelijkheden, uitbreidingsmogelijkheid en locatie t.o.v. klanten, leveranciers en concurrenten.

Voorraadbeheer
De voorraad is te groot of te klein.
Valkuil voorkomen: Onderzoek de omloopsnelheid van jouw producten. Een te grote voorraad kost veel geld en een te kleine voorraad geeft leveringsproblemen.

Tegenvallende verkoop
Je producten verkopen niet zo goed als je had verwacht.
Valkuil voorkomen: Onderzoek de markt voor je producten, zitten klanten werkelijk te wachten op het product? Kijk of je het product ook aan een andere doelgroep of (buitenlandse)markt kunt verkopen. Stel een goed marketingplan op en volg eventueel een verkooptraining.Financiële en administratie valkuilen

Dubieuze debiteuren
Klanten betalen hun rekening niet en de producten zijn al geleverd of je hebt al een investering gedaan.
Valkuil voorkomen: Houd betalingstermijnen in de gaten en stuur wanbetalers een herinnering en later een aanmaning. Wees niet bang voor je klantrelatie, je geeft hiermee aan dat je debiteurenbeheer op orde is en op dubieuze debiteuren als vaste klant zit je waarschijnlijk niet te wachten.

Slechte administratie
Je besteedt veel tijd aan het werven van klanten en de levering van de producten. De administratie schiet erbij in en je raakt het overzicht over de inkomsten en uitgaven kwijt.
Valkuil voorkomen: Plan dagelijks of wekelijks een vast tijdstip voor de administratie of schakel een accountant of boekhouder in.

Privé-uitgaven en zakelijke uitgaven lopen door elkaar
Je betaald privéaankopen met de bedrijfsrekening. Je hebt geen inzicht meer in de bedrijfsinkomsten en op het moment van belasting aangifte moet je alles terug gaan zoeken en alsnog uitsplitsen.
Valkuil voorkomen: Houd je privé- en bedrijfsadministratie gescheiden. Maak desgewenst maandelijks een bedrag van de bedrijfsrekening over naar je privérekening.

De fiscus vergeten
De beruchte blauwe envelop valt op de mat en er moet binnen een maand een aanzienlijk bedrag aan belasting betaald worden. Ondertussen is dit bedrag al opgegaan aan andere uitgaven.
Valkuil voorkomen: Reserveer per maand een bedrag voor de b.t.w. en inkomstenbelasting.Valkuilen met personeel

Leidinggeven
Je hebt personeel in dienst maar je leidinggevende capaciteiten blijken minder goed dan je had gedacht.
Valkuil voorkomen: Volg een cursus leidinggeven of benoem een personeelslid dat deze capaciteiten wel heeft als leidinggevende. Je kunt ook werken met freelancers i.p.v. personeel. Freelancers zijn over het algemeen zelfstandiger waardoor je minder leiding zult hoeven geven. Wel zul je ook met hen duidelijk moeten communiceren over je verwachtingen.

Langdurig ziekte personeel
Een personeelslid is langdurig ziek en je kunt zelf zijn/haar werk er niet bij doen.
Valkuil voorkomen: Neem voorzorgsmaatregelen voor het geval dat een werknemer langdurig ziek wordt, bijvoorbeeld een verzekering.

Durf te ontslaan
Als startende ondernemer is het moeilijk om een sollicitant te beoordelen. De kans is dan ook aanwezig dat de werknemer bij nader inzien toch niet geschikt is voor de functie.
Valkuil voorkomen: Spreek een proeftijd af en geef een tijdelijk contract. Houd regelmatig functioneringsgesprekken en wees eerlijk naar je werknemer als je het beter vindt om het dienstverband te beëindigen.