Menu

Voorbeeld notulen met Word sjabloon

Datum:
Tijd: 14.00 - 15.30 uur
Locatie: Hoofdkantoor, Vergaderweg
Aanwezig: Piet Janssen, Rolf ter Laar, Simone Hofzang,
Rianne van der Meer
Afwezig: Karel Berken
Voorzitter: Piet Janssen
Notulist: Rianne van der Meer
Verzendlijst: Aanwezigen, Karel Berken, Geerke Hoffman (voorzitter OR)
Volgende vergadering:
Word
Download Word sjabloon
Maak met dit formulier eenvoudig notulen voor een vergadering.
Agenda
  1. Opening
  2. Notulen vorige vergadering
  3. Ingekomen stukken
  4. Overuren medewerkers
  5. Lustrum
  6. Eindejaarsuitkering
  7. Mededelingen
  8. Wat verder ter tafel komt
  9. Rondvraag
  10. Sluiting
1 Opening

Piet opent de vergadering.
2 Notulen vorige vergadering

Agendapunt Wie Opmerking
2.1 Piet De naam van het reclamebureau klopt niet, dit moet Rocket BV zijn ipv Raket BV.
2.2 Simone De datum moet 1 december zijn ipv 1 november . Verder worden de notulen goedgekeurd.
3 Ingekomen stukken

Onderwerp Auteur/inbrenger Eventuele actie
Concept artikel voor dagblad Anita Waals via Simone Het artikel wordt goedgekeurd en mag in de zaterdageditie van het regionale dagblad geplaatst worden.
Klacht Dhr. R. Willems De klacht wordt gegrond verklaard. Rianne zal Dhr. Willems een excuusbrief en een bos bloemen sturen.
4 Overuren medewerkers

4.1 Rolf geeft aan dat er teveel overuren worden gemaakt door de medewerkers van de afdeling communicatie.
4.2 Simone vertelt dat het de laatste maanden druk is op de afdeling en overuren nodig zijn om alle projecten op tijd af te ronden.
4.3 Rolf zegt dat het financieel gezien voordeliger is om in drukke perioden een uitzendkracht in te huren dan de vaste medewerkers overuren te laten maken. Hij vraagt Rianne uit te zoeken welke mogelijkheden hiervoor zijn.
5 Lustrum

5.1 Simone geeft aan dat alles voor de viering van het Lustrum geregeld is.
5.2 Rolf wil graag een kostenoverzicht van het lustrum ontvangen.
6 Eindejaarsuitkering

6.1 Piet vraagt of de doelen voor de eindejaarsuitkering al goedgekeurd zijn.
6.2 Rolf vertelt dat er enige onduidelijkheid is geweest op de afdeling financiën. Hij heeft meer tijd nodig om dit te bespreken met de werknemers.
6.3 Simone geeft aan dat voor de afdeling communicatie de doelen zijn besproken met de medewerkers en dat deze goedgekeurd zijn door de medewerkers, het management en de OR.
7 Mededelingen

7.1 Rolf geeft aan dat er op de afdeling financiën een vacature is vrijgekomen van controller. Dit ivm met de plotselinge ontslagname van de huidige controller Hans. De sollicitatieprocedure is al gestart.
7.2 Simone geeft aan dat zij de volgende vergadering niet aanwezig zal zijn ivm vakantie.
8 Wat verder ter tafel komt

8.1 Piet geeft aan dat er in de loop van het jaar een kwaliteitsenquête gehouden zal worden en vraagt iedereen om hierover vast na te denken.
9 Rondvraag

Wie Wat
Rianne Vraagt of zij rekening moet houden met extra werkzaamheden voor het lustrum. Simone antwoordt dat dit uitbesteed zal worden.
10 Sluiting

Piet sluit de vergadering.
Actielijst

Onderwerp Actie Wie Gereed
Uitzendkrachten afdeling Communicatie Uitzoeken wat de kosten en mogelijkheden zijn om een uitzendkracht in te huren. Rianne
Kostenoverzicht Lustrum Rolf ontvangt een overzicht van de kosten van de viering van het Lustrum. Simone
Excuusbrief en bos bloemen Excuusbrief en bos bloemen sturen naar Dhr. Willems. Rianne