Menu

Woordenlijst sollicitatiebrief Duits

Nederlands Duits
Akkurat accuraat
Analytische Fähigkeiten analytisch denkvermogen
Anforderungsprofil profielschets, functie-eisen, functie-omschrijving
Ausdruckfähigkeit uitdrukkingsvaardigheid
Aussagekräftige Unterlagen relevante diploma’s, getuigschriften en referenties
Begeisterungsfähig inspirerend / enthousiast
Belastbar stabiele persoonlijkheid / veerkrachtig
Durchsetzungsfähigkeit doorzettingsvermogen
Dynamisch  dynamisch
Effektivität  effectiviteit
Effizient, zielstrebig  efficiënt
Eigeninitiative  eigen initiatief, initiatiefrijk
Engagiert  geëngageerd
Entscheidungsfreudig  besluitvaardigheid
Erfinderisch  inventief
Fachwissen  vakkennis
Flexibilität  flexibiliteit
Fundierte Sprachkenntnisse  goede taalkennis
Hohes Maß an Einsatzbereitschaft  grote inzet
Improvisationsvermögen  improvisatievermogen
Kommunikative Fähigkeiten  communicatieve vaardigheden
Kompetenz  competentie
Kreativ  creativiteit
Mobil  mobiel / bereid te reizen of verhuizen
Organisationstalent  organisatietalent, organisatorisch goed onderlegd
Praktisch eingestellt  praktisch ingesteld
Sozialverhalten  sociale vaardigheden
Strukturierte Arbeitsweise  gestructureerde manier van werken
Teamfähig teamworker/teamplayer
Überdurchschnittlich motiviert zeer gemotiveerd zijn
Umgangsformen  omgangsvormen / manieren
Vielseitig  veelzijdig

14-1-19 Posttarieven 2019 van Post NL en Sandd. De tarieven van Sandd blijven tot de zomer nog gelijk aan de 2018 tarieven. link
07-1-19 Chinees nieuwjaar wordt gevierd op 5 februari. In de week van 4 t/m 10 februari (week 6) hebben Chinezen vakantie.… link
31-12-18 Happy New Year - Gelukkig nieuwjaar - Frohes neues Jahr - Feliz Año Nuevo - 新年快乐 - Felice Anno Nuovo - С Новым Годо… link