Menu

Stroomdiagram symbolen

Proces / Functie symbolen

Proces of activiteit

Proces of activiteit

Toont een proces of actie.

Alternatief proces

Alternatief proces

Toont een alternatief proces of actie.

Handmatige bewerking

Handmatige bewerking

Geeft handelingen weer die niet zijn geautomatiseerd.

Uitstel of vertraging

Uitstel of vertraging

Toont de wachttijden die deel uitmaken van het proces.

Vooraf ingesteld proces

Vooraf ingesteld proces

Geeft processtappen aan die elders zijn omschreven. Wordt vaak gebruikt indien er sprake is van deelprocessen.

Voorbereiding

Voorbereiding

Toont de voorbereiding die vooraf gaat aan een proces.

Vertakking en Richting symbolen

Verbinding of inspectie

Verbinding of inspectie

Wordt in stroomschema’s gebruikt als vervanging van pijlen. Bijvoorbeeld als een pijl een andere deel van het schema zou doorkruisen. Verbindingen worden vaak aangeduid met hoofdletters A, B of AA. In processtructuren wordt dit symbool vaak gebruikt om een inspectie aan te duiden.

Verbindingslijn_naar_andere_pagina

Verbindingslijn naar andere pagina

Toont de voorzetting van het schema op een andere pagina.

Scheidingslijn

Scheidingslijn of begin- en eindsignaal van een proces

Toont begin- of eindpunten aan in een proces. Gebruikt als startpunt toont het een gebeurtenis die de aanzet tot een actie vormt.

Beslissingsmoment

Beslissingsmoment

Geeft een vraag weer waar meestal met Ja of Nee op geantwoord kan worden.

Samenvoeging

Samenvoeging

Toont meerdere procestakken die samenkomen in één proces.

Of

Of

Geeft aan dat een proces afwijkt of splitst, meestal in meer dan twee takken.

Ophalen

Ophalen

Stroomdiagram: toont dat een proces opgesplitst wordt in parallelle paden. Indien er een ‘M’ in het symbool staat duidt dit op een meting of beoordeling.
Processtructuur: geeft de opslag van eindproducten weer.

Samenvoegen

Samenvoegen

Stroomdiagram: toont de samenvoeging van meerdere processen of informatie.
Processtructuur: geeft de opslag van grondstoffen weer.

Gevolg of tijdspad of lijn

Gevolg of tijdspad of lijn

Geeft de stroomrichting van het stroomschema aan.

Input en Output symbolen

Document

Document

Geeft een document weer dat wordt gebruikt in het diagram of dat volgt uit een proces.

Meerdere documenten

Meerdere documenten

Toont meerdere documenten die worden gebruikt in het diagram of volgen uit een proces.

Handmatige invoer

Handmatige invoer

Toont een processtap waarbij de gebruiker handmatig informatie moet invoeren of een processtap die niet geautomatiseerd is.

Weergave

Weergave

Geeft een processtap weer waarbij informatie aan een persoon wordt getoond.

Kaart

Kaart

Geeft een ponskaart weer van bijvoorbeeld een oude computer.

Ponsband

Ponsband

Toont invoer in oude computers of CNC werktuigmachines.

Gegevens of input/output

Gegevens of input/output

Toont (data) in- of uitvoer in een proces of een
benodigde reactie van de gebruiker welke
richting geeft aan het proces.

Bestand en Informatieopslag symbolen

Opgeslagen gegevens

Opgeslagen gegevens

Toont in het algemeen een processtap waarbij gegevens worden opgeslagen.

Opslag met sequentiële toegang / magnetische tape.

Opslag met sequentiële toegang / magnetische tape.

Toont een opslaglocatie met sequentiële /opeenvolgende toegang.

Magnetische schijf

Magnetische schijf

Geeft een data-opslag locatie ofwel een database weer.

Opslag met directe toegang

Opslag met directe toegang

Toont een opslaglocatie met directe toegang, veelal gebruikt om Hard Drives weer te geven.

Interne opslag

Interne opslag

Geeft aan dat informatie is opgeslagen in het geheugen en niet in een bestand. Wordt gebruikt bij programeer-diagrammen.

Gegevensverwerking symbolen

Verzamelen

Verzamelen

Toont een processtap die het organiseren van gegevens, informatie of materialen vereist.

Sorteren

Sorteren

Toont het sorteren van gegevens, informatie of materialen in vooraf vastgestelde volgorde.