Menu

Afwijzing offerte

Voorbeeld 1

Geachte heer Kanters,

Wij danken u hartelijk voor uw offerte, maar moeten u mededelen dat de aanbieding van een andere firma beter bij onze wensen aansluit. De offertes zijn voornamelijk getoetst op prijs en levertijd. Het aanbod van een andere leverancier sluit hier beter op aan dan uw offerte.

Wij danken u vriendelijk voor de tijd en moeite. Indien u prijs stelt op verdere informatie, neemt u dan gerust contact op met ondergetekende op 012-3456789.

Hoogachtend,
Laaghout BV


M. Bieding
Relatiebeheer


Voorbeeld 2

Geachte mevrouw Most,

Hartelijk bedankt voor uw offerte betreffende het verzorgen van drukwerk. Wij hebben alle ontvangen offertes zorgvuldig vergeleken. Daarbij hebben wij voornamelijk gelet op prijs-kwaliteitverhouding en levertijd. Wij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van uw product erg hoog is, maar helaas valt de prijs buiten ons budget. Daarnaast is de levertijd van andere leveranciers aanmerkelijk korter.

In onze overweging zijn wij dan ook tot de conclusie gekomen dat de offerte van een andere firma beter aansluit op onze wensen en budget. Dit houdt in dat we geen gebruik maken van uw aanbod.

Wij danken u hartelijk voor de tijd en moeite die u in dit offertetraject heeft gestoken. Wellicht kunnen wij u bij een eventuele volgende gelegenheid positiever berichten. Indien u verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met ondergetekende op 012-3456789.

Met vriendelijke groet,
Baan BV


V.R. Beeld
Directie


Voorbeeldzinnen

Inleidende alinea

 • Wij danken u hartelijk voor uw offerte betreffende [product/dienst], maar moeten u mededelen dat de aanbieding van een andere firma beter bij onze wensen aansluit.
 • Hartelijk bedankt voor uw offerte betreffende [product/dienst].
 • In de afgelopen periode hebben wij de ontvangen aanbiedingen inzake [product/dienst] bestudeerd en tegen elkaar afgewogen.
 • Wij hebben de ontvangen offertes vergeleken en zijn tot de conclusie gekomen dat wij het traject vervolgen met een andere leverancier.
 • Na bestudering van de ontvangen aanbiedingen betreffende [product/dienst]moet ik u mededelen dat wij voornemens zijn de opdracht aan een andere leverancier te verstrekken.

Verklarende alinea

 • De offertes zijn voornamelijk getoetst op [toetsingnormen].
 • De offerte van een andere leverancier sluit beter op onze wensen aan dan uw offerte.
 • Wij hebben de ontvangen offertes zorgvuldig vergeleken en zijn tot de conclusie gekomen dat de offerte van een andere firma beter aansluit op [toetsingsnormen].
 • Na uw offerte zorgvuldig in overweging genomen te hebben delen wij u mede dat wij geen gebruik maken van de door u geoffreerde producten/diensten.
 • Na zorgvuldige bestudering van de ontvangen offertes, moeten wij u mededelen dat wij hebben gekozen voor een andere aanbieder.
 • De reden hiervoor is dat een andere aanbieder ons een beter voorstel heeft kunnen doen.

Slotalinea

 • Wij danken u vriendelijk voor de tijd en moeite.
 • Indien u prijs stelt op verdere informatie, neemt u dan gerust contact op met ondergetekende op [telefoonnummer].
 • Wellicht kunnen wij u bij een eventuele volgende gelegenheid positiever berichten.
 • Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ge├»nformeerd.
 • Wij danken u hartelijk voor de tijd en moeite die u in dit offertetraject heeft gestoken.
 • Wellicht kunnen wij bij een volgende gelegenheid gebruik maken van uw producten/diensten.
 • Hartelijk dank voor de tijd en moeite die u in het offertetraject heeft gestoken.
Meer voorbeeldbrieven

Voorbeeld 3

Geachte heer Offer,

In de afgelopen periode hebben wij de ontvangen aanbiedingen bestudeerd en tegen elkaar afgewogen. Na uw aanbod zorgvuldig in overweging genomen te hebben delen wij u mede dat wij geen gebruik maken van de door u geoffreerde diensten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Consulting VOF


Maud Voorstel
Secretariaat


Voorbeeld 4

Geachte mevrouw Tender,

Na zorgvuldige bestudering van de ontvangen offertes, moeten wij u mededelen dat wij hebben gekozen voor een andere aanbieder. De reden hiervoor is dat een andere aanbieder ons een beter voorstel heeft kunnen doen. Wij danken u hartelijk voor de tijd en moeite die u in dit offertetraject heeft gestoken. Wellicht kunnen wij bij een volgende gelegenheid gebruik maken van uw diensten.


Hoogachtend,
SKM BV


M. Opstellen
Administratie


Voorbeeld 5

Geachte heer Gever,

Na bestudering van de ontvangen aanbiedingen betreffende computer hardware moet ik u mededelen dat wij voornemens zijn de opdracht aan een andere leverancier te verstrekken. Hartelijk dank voor de tijd en moeite die u in het offertetraject heeft gestoken. Wellicht kunnen wij u bij een eventuele volgende gelegenheid positiever berichten.
Indien u prijs stelt op verdere informatie, neemt u dan gerust contact op met ondergetekende op 012-3456789.

Met vriendelijke groet,
Techmen BV


Gert Bod
Directie