Menu

Aanhef engelse brief

Voorbeelden:

 • Dear Sir / Madam = Geachte heer/mevrouw
 • Dear Ms = Geachte mevrouw (indien niet bekend is of zij gehuwd is)
 • Dear Ms White = Geachte mevrouw White
 • Dear Mrs = Geachte mevrouw
 • Dear Miss = Geachte juffrouw
 • Dear Mr = Geachte heer
 • Dear Mr Black = Geachte heer Black
 • Dear Sirs = Mijne heren
 • Dear Ben = Beste Ben
 • Dear Dr Black = Geachte doctor Black
 • To Whom It May Concern = Voor wie het aangaat

Regels voor de aanspreking:

Achter de afkorting (bijvoorbeeld Mr) in de aanhef komt geen punt. Let op: Dit is anders dan bij de Amerikaanse aanspreking.Na de aanspreking wordt geen komma gebruikt.

Ofschoon zakelijke communicatie in de loop der jaren informeler geworden is, worden in brieven doorgaans geen voornamen gebruikt. Een voornaam mag alleen gebruikt worden als je een familiaire band met degenen hebt. Bedenk dan wel dat de brief door anderen gelezen kan worden en of het dan nog steeds gepast is om de voornaam van de geadresseerde te gebruiken.